O MOOC "paz e seguridade na África francófona" arroxa luz sobre as principais crises e ofrece respostas orixinais aos retos que presentan os problemas de paz e seguridade no continente africano.

O MOOC permite adquirir coñecementos fundamentais pero tamén saber facer, por exemplo relacionados coa xestión de crises, as operacións de mantemento da paz (PKO) ou a reforma dos sistemas de seguridade (SSR), co fin de proporcionar unha formación cunha dimensión técnica e profesional para fortalecer unha cultura de paz tendo en conta as realidades africanas

Formato

O MOOC desenvólvese ao longo de 7 semanas cun total de 7 sesións que representan 24 horas de clase, que requiren de tres a catro horas de traballo á semana.

Xira arredor dos dous eixos seguintes:

- O entorno de seguridade na África francófona: conflitos, violencia e crime

- Mecanismos de prevención, xestión e resolución de conflitos en África

Cada sesión estrutúrase en torno a: cápsulas de vídeo, entrevistas con expertos, cuestionarios para axudarche a conservar os conceptos clave e recursos escritos: cursos, bibliografía, recursos adicionais postos a disposición dos alumnos. As interaccións entre o equipo pedagóxico e os alumnos realízanse no marco do foro. Realizarase un exame final para a validación do curso. Ao remate, trataranse elementos prospectivos e retos futuros en materia de paz e seguridade no continente en xeral.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Módulo "Aprender a aprender": testemuñan os nosos alumnos