Valoración do poder adquisitivo a cantidade de diversos bens e múltiples servizos que pode ter un fogar, dados os seus ingresos. O aumento dos prezos por debaixo da renda dispoñible leva a un aumento do poder adquisitivo. A longo prazo, é posible observar melloras considerables du poder adquisitivo doméstico se aumentan os ingresos, pero estes tamén poden resultar especialmente baixos nalgúns casos. Que entendemos exactamente por poder adquisitivo dos fogares? Iso é o que imos ver xuntos hoxe!

Cal é o poder adquisitivo dos fogares?

O concepto económico de poder adquisitivo debe considerarse como un todo formado por varios elementos, a saber:

  • Da súa casa;
  • do seu consumo;
  • dos seus ingresos.

Por iso, o INSEE especifica que “o poder adquisitivo é polo tanto a cantidade de bens e servizos que a renda dá a posibilidade de comprar”. O poder adquisitivo calcúlase entón sobre a base da renda primaria, incluída a renda mixta, máis as ganancias patrimoniais, menos as deducións obrigatorias.

Como resultado, é totalmente posible avaliar o poder adquisitivo a partir da renda dispoñible nun fogar, en particular da súa proporción consumida. Noutras palabras, é a parte da renda que está dispoñible e que se destina ao consumo máis que ao aforro. Para saber a súa evolución cuantitativa, debe ser analizado nun período de tempo determinado.

Lea  Política pública da auga en 5 preguntas

Os resultados da evolución

Á vista dos resultados, convén cuestionar as distintas variables existentes, falamos aquí da evolución da renda do fogar así como da a evolución dos prezos. Proporcionar unha análise en profundidade da evolución do poder adquisitivo, O INSEE introduciu o método das unidades de consumo. Cabe sinalar que se trata dun sistema de ponderación que asigna un coeficiente a cada membro dun fogar, permitindo así comparar os niveis de vida dos diferentes estruturas do fogar, dependendo da renda.

Cal é a relación entre a decisión de prezos e o poder adquisitivo?

Cómpre sinalar que un aumento dos prezos por debaixo dun aumento da renda é un elemento favorable aos consumidores, porque supón algún aumento do seu poder adquisitivo.

Pola contra, cando os prezos aumentan máis rápido que a taxa de renda, o poder adquisitivo neste caso diminúe. Así, para estimar o impacto sobre o poder adquisitivo e poder determinar a súa variabilidade, é necesario comprender a formación de prezos do mercado.

O prezo é o resultado da correspondencia entre a demanda (é dicir, a cantidade dun produto que un comprador está preparado para comprar) e a oferta (é dicir, a cantidade dun produto que un vendedor está preparado para poñer no mercado a un prezo presentado). Cando o prezo dun produto baixa, os consumidores son máis propensos a querer compralo.

E o fenómeno da oferta e da demanda?

Este fenómeno corresponde á teoría da oferta e da demanda, na que compradores e vendedores reaccionan de xeito oposto cando os prezos flutúan no mercado. Isto adoita ser real, pero nalgúns casos este mecanismo non se aplica. De feito, aumentar ou baixar o prezo dun determinado produto non leva necesariamente un cambio no poder adquisitivo.

Lea  A nosa guía introdutoria á lingua xaponesa

Os movementos ascendentes e descendentes non afectan ao mercado. Sabendo que a demanda pode aumentar en consecuencia (especialmente en caso de escaseza), na maioría dos casos é bastante sinxeloaumentar o prezo dos produtos, sen perturbar o comportamento dos consumidores fronte a estes mesmos produtos.

Neste caso, a diferenza das materias primas, os materiais comúns teñen unha alta elasticidade de prezos. A resposta á solicitude é inversamente proporcional á variación do prezo, noutras palabras :

  • a medida que aumentan os prezos, a demanda de bens cae;
  • no caso de que o prezo baixase, a demanda dos bens aumentaría.

Non obstante, se os ingresos non aumentan de forma proporcional, os fogares deben tomar decisións limitar o consumo doutros bens. Como resultado, o diñeiro extra que normalmente se gasta en bens "divertidos" dá como resultado números negativos.