Convenios colectivos: o caso do plus de antigüidade en restauración ferroviaria

Un empregado cumpriu as funcións de "formador interno", condición executiva, dentro dunha empresa de restauración ferroviaria. Aproveitara os prud'hommes das solicitudes de pago atrasado. A súa solicitude referíase en particular aos recordatorios de mínimos convencionais. Concretamente, a traballadora considerou que o empresario debería ter excluído o seu plus de antigüidade da retribución para comparar co mínimo contractual que lle corresponde.

Neste caso, foi o convenio colectivo de restauración ferroviaria o que se aplicaba.

Por unha banda, o seu artigo 8-1 relativo ao cálculo dos mínimos convencionais sinala:
« A contía dos salarios (..) determínase aplicando ao número de “puntos”, (…), o valor do “punto” determinado durante as negociacións salariais anuais, realizadas en cada empresa.
A contía así obtida representa o salario base bruto mensual de referencia, ao que se engaden, para obter o salario bruto mensual real, as gratificacións, bonificacións, bonificacións, participación nos resultados, reintegro de gastos, prestacións en especie, etc. para os sistemas retributivos propios de cada empresa e, eventualmente, finalizados durante as negociacións salariais anuais.
É este salario mensual bruto real o que se debe ter en conta

 

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  A gravadora de macros en Excel