Este curso está dirixido a estudantes de nivel iniciación: alumnos, estudantes e funcionarios que queiran aprender as nocións básicas de procesamento de textos, polo que iremos presentando esta lección (Parte 1) de forma progresiva en 5 sesións:

O primeiro vídeo é explicalo formato sinxelo un texto introducido por quilómetro;

O segundo vídeo presenta a forma en que podemos formatar parágrafos un documento;

O terceiro vídeo mostra como inserir obxectos (imaxes, formas, tapa) en documento;

O cuarto vídeo é a continuación do vídeo anterior, a saber: inserir obxectos (táboas, Word Art);

O quinto vídeo dá algúns operacións sobre a manipulación de matrices nun ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →