Ao final deste curso, serás capaz de:

  • argumentar o interese de desenvolver a promoción da saúde nun club deportivo
  • describir as principais características do modelo socioecolóxico e do enfoque dos clubs deportivos promotores da saúde (PROSCeSS)
  • basear a súa acción/proxecto de promoción da saúde nun enfoque PROSCeSS
  • identificar asociacións para poñer en marcha o seu proxecto de promoción da saúde

descrición

O club deportivo é un lugar de vida que acolle a un gran número de participantes, de todas as idades. Así, ten o potencial de mellorar a saúde e o benestar dos seus membros. Este MOOC dáche os elementos fundamentais para poñer en marcha un proxecto de promoción da saúde dentro do club deportivo.

O enfoque pedagóxico baséase en exercicios e situacións prácticas, para aplicar os elementos teóricos. Complétanse con testemuños de clubs deportivos, casos prácticos e ferramentas, así como intercambios entre participantes.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  O desenvolvemento da formación nos campos sanitario e médico-social: unha prioridade para Francia Relance