Creado o 1 de xaneiro de 2019, o proxecto de transición profesional permite aos empregados que desexen cambiar de traballo ou de profesión financiar cursos de formación certificadores en relación co seu proxecto.

Importante
Como parte da evolución da epidemia COVID-19, o Ministerio de Traballo publicou unha pregunta e resposta para os participantes no proxecto de transición profesional.

Plan de recuperación empresarial: reforzo do financiamento destinado a proxectos de transición profesional

Como parte do plan de reactivación da actividade, o goberno está aumentando os créditos asignados ás asociacións Transitions Pro para aumentar o número de beneficiarios de proxectos de transición profesional.

Créditos: 100 millóns de euros en 2021

Que é o proxecto de transición profesional?

O proxecto de transición profesional substitúe ao antigo sistema CIF, cancelado desde o 1 de xaneiro de 2019: permite, de feito, o financiamento continuado para a reciclaxe da formación con baixa asociada. Non obstante, os seus contornos e modalidades de acceso evolucionaron.

O proxecto de transición profesional é un método particular de mobilización do conta de adestramento persoal, permitindo aos empregados que desexen cambiar de profesión ou financiamento a formación en certificación relacionada co seu proxecto. Neste

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Zoho Books Tutorial de xestión financeira empresarial