Neste curso, aprenderás a programar ben en Python.

Levarase dende os primeiros pasos na lingua ata o estudo dos conceptos máis evolucionados, a través de numerosos vídeos breves, cadernos e exercicios de autoavaliación.

Python ten unha serie de bibliotecas que probablemente xa fagan o que queres. Podes crear un sitio web con Django, facer computación científica con NumPy e pandas, etc. Non obstante, para explotar ao máximo todas as posibilidades deste rico ecosistema, debes adquirir un profundo coñecemento da lingua.

A linguaxe Python fomenta a programación intuitiva que se basea na sintaxe natural e en poderosos conceptos fundamentais que facilitan a programación. É importante ter un bo coñecemento destes conceptos para poder escribir rapidamente programas eficaces, fáciles de entender e manter, e que exploten ao máximo as posibilidades da linguaxe.

Abordaremos neste curso todos os aspectos da linguaxe, dende os tipos básicos ata as metaclases, pero articularémolo arredor dos conceptos fundamentais que son a fortaleza de Python:

- o concepto de escritura dinámica e referencias compartidas que permite unha programación rápida, facilmente expandible e eficiente na memoria;
– o concepto de espazo de nomes que permite unha programación máis segura, minimizando as interaccións non desexadas entre as diferentes partes dun programa;
– o concepto de iterador que permite unha programación natural e intuitiva, onde navegar por un ficheiro só leva unha liña de código;
– o concepto de vectorización para acadar un excelente rendemento en aplicacións informáticas científicas.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Fai un bo lanzamento