Ao final deste curso, serás capaz de:

  • Debate sobre os retos da transición ecolóxica e enerxética
  • Identificar problemas climáticos, xeopolíticos e económicos.
  • Identificar os actores e a gobernanza nos distintos niveis da transición enerxética.
  • Describe brevemente o funcionamento dun sistema enerxético actual e a visión integrada cara a un sistema baixo en carbono que responda ao reto climático e ao desenvolvemento sostible.

descrición

Nun contexto de transición ecolóxica e enerxética, facer máis sostible o sistema enerxético mundial é un gran reto. Esta transición implica unha profunda descarbonización das nosas economías para garantir a salvagarda do medio ambiente, e tamén a seguridade e equidade enerxéticas. 

Que enerxías empregaremos mañá? Cal é o lugar do petróleo, do gas, da nuclear e das enerxías renovables no mix enerxético? Como construír un sistema de enerxía baixa en carbono ou incluso cero carbono? Como se teñen en conta neste desenvolvemento as limitacións físicas, naturais, tecnolóxicas e económicas das distintas fontes de enerxía? E, finalmente, como se poden conciliar estas limitacións con obxectivos climáticos ambiciosos? Estas son as preguntas ás que se fan os actores

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →