Ao final deste curso, serás capaz de:

  • mostrar o lugar central dos solos e os seus usos agrícolas ou forestais no clima.
  • apoiar e desenvolver formas de agricultura que poidan afrontar os retos do cambio climático e da seguridade alimentaria (desde o punto de vista operativo).

descrición

Os papeis da agricultura e a silvicultura no cambio climático son múltiples. Conciernen a varios actores e poden ser tratados a varias escalas e por diferentes disciplinas científicas.

O MOOC “Solo e clima”. quere explicar esta complexidade e, en particular, o papel que xogan os solos. Se cada vez escoitamos máis "O secuestro de carbono do solo é unha forma de mitigar e adaptarse ao cambio climático", é necesario entender:

  • por que e ata que punto esta afirmación é certa
  • como o almacenamento de carbono do solo mitiga o cambio climático e afecta o funcionamento do solo e dos ecosistemas
  • cales son os procesos implicados e como podemos xogar con estes procesos
  • cales son os riscos, obstáculos e pancas de actuación para desenvolver unha estratexia dirixida a...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Que prevé o protocolo sanitario nas empresas?