Actividade parcial: o réxime de dereito común

A tarifa horaria para o cálculo do subsidio de actividade parcial de dereito común mantense fixada no 60% do salario bruto de referencia, limitado a 4,5 salarios mínimos por hora.

A taxa aplicada para o cálculo da indemnización pagada ao empregado mantense no 70% da remuneración bruta de referencia, limitada a 4,5 salarios mínimos por hora ata o 30 de abril.

O que fai que un resto sexa dependente, para os empresarios dependentes do sistema de dereito común, do 15%. Este nivel de apoio está, polo momento, previsto ata o 30 de abril.

A taxa do 36% da bonificación parcial por actividade debería aplicarse teoricamente a partir do 1 de maio de 2021.

Actividade parcial: sectores protexidos (anexos 1 e 2 ou S1 e S1bis)

Empresarios cuxa actividade principal aparece en:

a lista denominada apéndice 1 ou S1 que inclúe en particular os sectores do turismo, hostalería, restauración, deporte, cultura, transporte de viaxeiros e eventos; a lista denominada anexo 2 ou S1bis que agrupa os chamados sectores relacionados e cuxa actividade principal figura no anexo 2 e que sufriu unha certa diminución de ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Search Console: a guía completa: xestione o seu SEO