Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Mentres que o teletraballo Debe xeneralizarse sempre que sexa posible durante o encerro, moitos empregados pregúntanse se teñen dereito vales de comida. "En aplicación do principio xeral de igualdade de trato entre os empregados, os teletraballadores benefícianse dos mesmos dereitos e vantaxes legais e contractuais que os aplicables aos empregados en situación comparable que traballan nas instalacións da empresa", recorda o Ministerio de Traballo nas súas preguntas máis frecuentes dedicadas ao teletraballo. Tamén se recorda esta regra Artigo L. 1222-9 do Código do traballo.

En canto os empregados que desenvolvan a súa actividade nas instalacións da empresa se beneficien de vales de comida, os teletraballadores tamén os deben recibir se as súas condicións de traballo son equivalentes.

A xornada laboral debe ser interrompida por unha pausa para comer

Nos dous casos, a regra é a mesma: "Un empregado só pode recibir un vale de comida por comida incluído no seu horario de traballo diario" (artigo R. 3262-7 do Código do traballo). Os teletraballadores recibirán un boleto de comida por día teletraballado en canto a súa xornada laboral cubra "2 quendas intercaladas cun descanso reservado para facer un

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Cara a unha bonificación Macron renovada para os empregados de "segunda liña"?