Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

LAs desigualdades entre mulleres e homes persisten no mundo do traballo durante décadas. As mulleres cobran de media un 24% menos que os homes (o 9% das diferenzas salariais seguen sendo inxustificadas), son moito máis a tempo parcial e tamén se enfrontan ao sexismo no traballo, sexa consciente ou non.

A lei do 5 de setembro de 2018 para a liberdade de elixir o propio futuro profesional en particular creou a obrigatoriedade das empresas con polo menos 50 traballadores calcular e publicar o seu Índice de Igualdade Profesional cada ano, a máis tardar o 1 de marzo e, se o seu resultado non é satisfactorio, poñer en marcha accións correctoras.

Este Índice, calculado a partir de 4 ou 5 indicadores segundo o tamaño da empresa, permite iniciar accións de reflexión e mellora sobre esta cuestión. Os datos compártense a partir dun método fiable e permiten activar pancas para acabar coa brecha salarial entre mulleres e homes.

Este MOOC, desenvolvido pola consellería competente en materia de traballo, ten como obxectivo orientarte no cálculo deste Índice e as actuacións a realizar en función do resultado obtido.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Aprende SEO: todos os elementos esenciais para comezar.