Neste curso abordamos algúns temas clave relacionados cos debates actuais relacionados coa hibridación de contidos. Comezamos cunha reflexión sobre a reutilización e posta en común dos recursos educativos. Insistimos en particular no deseño de vídeos educativos, e nos distintos métodos asociados aos distintos tipos de vídeos. Despois discutimos a cuestión do seguimento do uso dos recursos creados, en particular a través de paneis que mobilizan a analítica da aprendizaxe. Para finalizar, fálase dalgunhas das potencialidades que ofrece a tecnoloxía dixital en materia de avaliación, facendo especial fincapé na cuestión da intelixencia artificial e da aprendizaxe adaptativa.

O curso contén un pouco de xerga do mundo da innovación educativa, pero baséase sobre todo na retroalimentación da experiencia práctica na materia.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Que é HopHopFood?