Responsable das relacións de IFOCOP cos prescriptores, Amandine Faucher traballou durante moito tempo como consultora dunha consultora de recursos humanos. Conserva un enfoque humano e especializado que lle permite hoxe apoiar na boa dirección aos candidatos á mobilidade profesional, sobre todo cando é necesario pasar pola caixa de formación.

Amandine, xunto coas estruturas de socios de IFOCOP, dirixe regularmente reunións de información para empregados durante períodos de mobilidade profesional. Cal é entón a súa mensaxe para eles?

A mensaxe obviamente adáptase á audiencia, pero comezo recordando unha cousa esencial: volver adestrar, non se pode improvisar. Require reflexión, tempo, algún traballo preparatorio, sacrificios ... É un acto de compromiso. Non espertas unha boa mañá dicíndote "Ei, e se cambio de traballo? ".

Digamos que é o caso.

Nesta eventualidade, para evitar decepcións, aconsello encarecidamente indagar sobre a realidade do mercado e sobre os axustes que se deben facer en consecuencia para que o reciclaxe se converta nunha panca de empregabilidade. Isto pode parecer un pouco sorprendente para ti, pero moitas veces respondo aos futuros