Permiso retribuído: período de permiso

En moitas empresas, o período para tomar as vacacións pagas comeza o 1 de maio e remata o 30 de abril ou incluso o 31 de maio.

Os días que non se tomarán despois desta data pérdense.

Hai situacións nas que se permite o aprazamento.

Para organizarse, faga balance cos seus empregados sobre o número de días de permiso que hai que tomar antes da data límite e planifique a licenza para cada un.

É importante comprobar que todos os empregados puideron tomar as súas vacacións remuneradas.

Se un empregado considera que non puido tomar as súas vacacións pagadas pola súa culpa, pode reclamar ante o xulgado industrial indemnizacións como indemnización polos danos sufridos.

Permiso retribuído: trasladado a outro período

Se un empregado non pode tomar a súa baixa por ausencias relacionadas co seu estado de saúde (enfermidade, accidente laboral ou non) ou por maternidade (Código do traballo, art. L. 3141-2), a súa baixa non se perde, senón que se adía.

Para o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE), un empregado que non puido acollerse á súa licenza remunerada

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Ciencias Dixitais e Informáticas: os fundamentos