2021 visitas médicas: o que se pospón ou non

O aprazamento refírese a dous tipos de exames;
a visita inicial de información e prevención (VIP) (salvo determinadas poboacións de risco: menores, embarazadas, nocturnas, etc.) e a súa renovación;
a renovación da proba de aptitude e da visita intermedia dos traballadores beneficiarios dunha vixilancia reforzada, agás os traballadores expostos a radiacións ionizantes clasificados na categoría A.

Todos estes exames, cuxa data límite debería chegar ata o 16 de abril de 2021 (ou que xa se adiaron por primeira vez e non se poderían organizar antes do 4 de decembro de 2020) pódense aprazar un máximo dun ano despois do prazo.

Non obstante, o seu aprazamento non é sistemático, é o médico do traballo Quen decide. Poderá optar por mantelos respecto da información da súa disposición sobre o estado de saúde do traballador, así como dos riscos relacionados co seu posto de traballo ou as súas condicións de traballo.

2021 visitas médicas: o que supón para ti o aprazamento

Non depende de ti organizar o aprazamento senón da medicina do traballo. Así, é o médico do traballo o que debe:

por unha banda, informarlle do adiamento así como

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Pro-A - Reconversión ou promoción por traballo-programa de estudo