En varias listas de reprodución que presenta en YouTube. Sempre segundo o mesmo modelo. Ofréceselle un pequeno vídeo introdutorio dun adestramento completo. Séguelle varias longas pasaxes útiles por si mesmas. Pero se decides ir máis alá. Lembre que Alphorm é un centro de aprendizaxe a distancia que permite financiamento vía CPF. É dicir, que podes ter acceso a todo o seu catálogo de balde durante un ano entre outros.

Durante este adestramento VBA Word 2016, aprenderás a crear macros usando o macro recorder, xa que verás os conceptos básicos da programación VBA con estrutura de código, variables, procedementos e funcións. Durante este adestramento VBA de Word 2016, deseñarás funcións personalizadas que che aforrarán un tempo precioso para xestionar procedementos repetitivos en Microsoft Word 2016. Tamén poderás comezar a programar automatismos sinxelos usando estruturas de decisión loops, operadores e programación de obxectos.


Lea  9 de outubro de 2020 Para empresas con 50 ou máis empregados, financiamento dedicado