Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

A orixe do "enfoque áxil" ...

É a un grupo de informáticos estadounidenses que o mundo debe o "enfoque áxil". Xuntos, decidiron en 2001 revolucionar os procesos de desenvolvemento de TI e escribiron o "Manifesto áxil"; un método de traballo centrado na satisfacción do cliente, que se estrutura en torno a catro valores e 12 principios, do seguinte xeito:

Os 4 valores

Persoas e interaccións máis que procesos e ferramentas; Software operativo máis que documentación exhaustiva; Colaboración con clientes máis que negociación contractual; Adaptarse ao cambio máis que seguir un plan.

Os 12 principios

Satisfacer ao cliente ofrecendo con rapidez e regularidade funcións de alto valor engadido; Acollida de solicitudes de cambios ata tarde no desenvolvemento do produto; O máis a miúdo posible, entregue software operativo con ciclos de poucas semanas, favorecendo os prazos máis curtos; Garantir a cooperación permanente entre as partes interesadas e o equipo do produto; Realizar proxectos con persoas motivadas, proporcionarlles o ambiente e o apoio que necesitan e confiar neles para acadar os obxectivos fixados; Simplificar

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Formularios gratuítos de Google: crea enquisas, cuestionarios e probas