જ્યારે તમે વિજ્ઞાન અને આરોગ્યનો અભ્યાસ કરો છો, ત્યારે તમારે હજારો શબ્દો આત્મસાત કરવા પડશે. આ શબ્દો સંખ્યાબંધ ઇંટોમાંથી બનાવવામાં આવ્યા છે, જેની સંખ્યા મર્યાદિત છે અને જેને ઓળખવામાં સરળ છે. કોર્સનો ઉદ્દેશ્ય તમને આ ઈંટોથી અને તેમની એસેમ્બલીની પદ્ધતિથી પણ પરિચિત કરાવવાનો છે, જેથી તમે પહેલાં ક્યારેય જોયો ન હોય તેવા શબ્દનો સામનો કરવો પડ્યો હોય, તો તમે તેને તોડી શકો અને તેનો અર્થ કાઢી શકો તે જ્ઞાનને આભારી છે. તમે હસ્તગત કરી હશે.

આ નિઃશુલ્ક ઑનલાઇન અભ્યાસક્રમ તેથી વૈજ્ઞાનિક અને તબીબી શબ્દભંડોળની વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તે PACES, પેરામેડિકલ તાલીમ, વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ, STAPS માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉચ્ચ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને લક્ષ્યમાં રાખે છે... તે આ વિવિધ અભ્યાસક્રમોના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રમાં રસ ધરાવતા કોઈપણને પણ લક્ષ્યમાં રાખે છે.

વધુમાં, આ MOOC વધારાની તૈયારી ઓફર કરે છે, કારણ કે શબ્દો અને મોર્ફિમ્સ (એટલે ​​​​કે શબ્દોના "વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રીય બિલ્ડીંગ બ્લોક્સ") તમને નવી વૈજ્ઞાનિક શાખાઓ સાથે પરિચય કરાવશે જે તમને કદાચ હજુ સુધી ખબર ન હોય: શરીરરચના, કોષ જીવવિજ્ઞાન, બાયોકેમિસ્ટ્રી અથવા ઉદાહરણ તરીકે ગર્ભશાસ્ત્ર.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  અંશ-સમય: કાયદેસરના કામકાજના સમય કરતાં વધુ સમય પૂર્ણ કરારની આવશ્યકતા તરફ દોરી જાય છે