અન્ય પ્રાણીઓની લાગણીઓ અથવા બુદ્ધિ પર તાજેતરના દાયકાઓની વૈજ્ઞાનિક શોધો આપણને તેમને અલગ રીતે જોવા તરફ દોરી જાય છે. તેઓ મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ વચ્ચેના અંતરને પ્રશ્નમાં મૂકે છે અને અન્ય પ્રાણીઓ સાથેની આપણી ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓની પુનઃવ્યાખ્યાની માંગ કરે છે.

માનવ-પ્રાણી સંબંધોમાં બદલાવ એ સ્પષ્ટ છે. આ માટે જૈવિક વિજ્ઞાન અને માનવશાસ્ત્ર, કાયદો અને અર્થશાસ્ત્ર જેવા માનવીય અને સામાજિક વિજ્ઞાનને સંયુક્ત રીતે એકત્ર કરવાની જરૂર છે. અને આ માટે આ વિષયો સાથે સંકળાયેલા કલાકારોના આંતરપ્રક્રિયાને સમજવાની જરૂર છે, જે તકરાર અને વિવાદો લાવે છે.

સત્ર 1 (2020) ની સફળતાને પગલે, જેણે 8000 થી વધુ શીખનારાઓને ભેગા કર્યા, અમે તમને આ MOOCનું એક નવું સત્ર ઓફર કરી રહ્યા છીએ, જેમાં ઝૂનોસિસ, વન હેલ્થ, આસપાસના કૂતરા સાથેના સંબંધો જેવા હાલના મુદ્દાઓ પર આઠ નવા વિડિયો સાથે સમૃદ્ધ છે. વિશ્વ, પ્રાણીઓની સહાનુભૂતિ, પ્રાણીઓ સાથેના આપણા સંબંધોમાં જ્ઞાનાત્મક પૂર્વગ્રહ, પ્રાણી નીતિશાસ્ત્રમાં શિક્ષણ અથવા આ મુદ્દાઓની આસપાસ નાગરિક સમાજનું એકત્રીકરણ.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વરિષ્ઠ કારોબારી: ગુણવત્તા 3 વિષયક માપદંડને આધિન