• એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમની વિશિષ્ટતાઓ અને એપ્રેન્ટિસની સ્થિતિ, તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા જાણો
  • એપ્રેન્ટિસશિપ દ્વારા સુલભ તાલીમ અને વ્યવસાયોને ઓળખો
  • સમજો કે એપ્રેન્ટિસ તેના વ્યવસાયિક જીવન અને તેના વિદ્યાર્થી જીવનને કેવી રીતે જોડે છે
  • એપ્રેન્ટિસશિપ કરાર શોધો

વર્ણન

આ MOOC નો ઉદ્દેશ્ય શોધવાનો છે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી શક્યતાઓઆર તે તમામ ઘટકોની ચિંતા કરે છે જે આ તાલીમ પાથને વિકસાવે છે.

MOOCs ઘણી ઓફર કરે છે ઓરિએન્ટેશન માટેની શક્યતાઓ અને ઉચ્ચ શાળા અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને શોધવામાં મદદ કરવા માટે તાલીમ માર્ગો સામાજિક પ્રજનનને તોડવામાં અને શક્યતાઓના ક્ષેત્રને ખોલવામાં મદદ કરવા માટે, જેનો તેઓ ખૂબ ઉપયોગ કરતા નથી.

એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં હજુ પણ હાઈસ્કૂલ અને યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ, પણ શિક્ષકો દ્વારા પણ નબળી રીતે સમજાય છે. આ તાલીમ માર્ગનો વિકાસ જોકે છે એક નિર્ણાયક મુદ્દો જે અનેક ઘટકોની ચિંતા કરે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  તમારી જાતને વધુ સારી રીતે વેચવા માટે પોતાને વધુ જાણો