શું તમે જાણો છો કે ઉપશામક સંભાળની જરૂરિયાત ધરાવતા 70% લોકોને તેની ઍક્સેસ નથી? શું તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અધિકારો જાણો છો? શું તમે ક્યારેય એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ્સ વિશે સાંભળ્યું છે? ઘણા બધા લોકો શારીરિક અને માનસિક રીતે પીડાય છે જ્યારે તેઓ યોગ્ય તબીબી અને માનવ સહાયથી લાભ મેળવી શકે છે.

સ્થાપક ASP અને CREI સારી સારવાર અને જીવનના અંતની પહેલ પર આ MOOC દરેકને મંજૂરી આપવી જોઈએ: ડોકટરો, સંભાળ રાખનારાઓ, સંભાળ રાખનારાઓ, સ્વયંસેવકો, સામાન્ય લોકો, ઉપશામક સંભાળને લગતા મુદ્દાઓથી પરિચિત થવા, જ્ઞાન વિકસાવવા અને તેમના વ્યવહારમાં સુધારો. તે ઉપશામક સંભાળના ઘણા પાસાઓને સંબોધે છે: અભિનેતાઓ, હસ્તક્ષેપના સ્થાનો, પ્રથાઓ, આર્થિક, સામાજિક અને દાર્શનિક મુદ્દાઓ, કાયદાકીય માળખું, વગેરે.

MOOC 6 મોડ્યુલનું બનેલું છે અને લગભગ 5 થી 10 મિનિટના વિડીયો ઉપશામક સંભાળ નિષ્ણાતો સાથે બનાવવામાં આવે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  ટેલીકિંગ: તમારા એમ્પ્લોયર ભોજન વાઉચરોની ફાળવણી સ્થગિત કરી શકે છે?