"વ્યવસાયિક ભવિષ્ય" કાયદો પ્રદાન કરે છે કે કર્મચારીઓના CPF પર નોકરીદાતાઓ દ્વારા યોગદાન અને વધારો ચૂકવવામાં આવી શકે છે. ખાસ કરીને, કંપનીના કરારો વગેરેમાં આપેલા સુધારાત્મક અને વધારાના યોગદાન.

મા કેઇસ ડે ડેપોઝ અને કન્સાઇન્જેશન્સ પ્લેટફોર્મને યોગદાનમાં વિસ્તૃત કરે છે જે હાલમાં, કંપનીઓ સીપીએફની રકમ પણ પૂરી કરી શકે છે જે કંપનીઓ અને તેમના કર્મચારીઓની જરૂરિયાતોને લગતી તાલીમ પ્રોજેક્ટ તરફ દોરવામાં આવશે.

સક્રિય સ્ટાફિંગકંપનીઓ 3 સપ્ટેમ્બર, 2020 થી "સક્રિય" સ્ટાફિંગ કરવામાં સક્ષમ છે, એ નોંધવું જોઈએ કે તે કર્મચારી માટે ચોક્કસ તાલીમ અભ્યાસક્રમ તરફ વળતર અથવા નાણાંને નિર્દેશિત કરવાની મંજૂરી આપતું નથી. ડિસેમ્બર 2020 ના અંતે, લગભગ 1 કંપનીઓએ 800 લાભાર્થીઓ માટે આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને લગભગ 4 મિલિયન યુરોના ભંડોળની કુલ રકમ હતી.

ચાર પ્રકારના એન્ડોવમેન્ટ: સ્વૈચ્છિક સંપત્તિ: કોઈ પ્રશિક્ષણ પ્રોજેક્ટની ધિરાણમાં ભાગ લેવા અથવા કર્મચારીઓને તાલીમ આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે "તાલીમ બજેટ" વધારવા. અતિરિક્ત અધિકારો: વધુ અનુકૂળ ખોરાક પૂરા પાડતા એક સામૂહિક કરારનો અમલ કરવો. સુધારણાધિકાર: વ્યાવસાયિક ઇન્ટરવ્યુથી સંબંધિત c 3 સુધારાત્મક અધિકારો ચૂકવવા. આ જવાબદારી લાગુ છે

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  એક્સેલ 2019 તાલીમ: મૂળભૂત