રોજગાર અને તાલીમ પર સ્વાસ્થ્ય સંકટ પેદા થતાં જોખમોનો સામનો કરવો, પ્રાદેશિક કુશળતા રોકાણની યોજનાઓ સ્થાનિક સ્તરે વ્યાવસાયિક તાલીમના વિકાસને ટેકો આપવા અને વેગ આપવા રાજ્ય અને પ્રદેશો વચ્ચે હસ્તાક્ષર કર્યા, ની પડકારોને પહોંચી વળવા અનુકૂલનને પાત્ર છે "ફ્રાન્સ રિલેન્સ" પુન recoveryપ્રાપ્તિ યોજના અને "1 યુવાન વ્યક્તિ, 1 સોલ્યુશન" યોજના.

પુન Theપ્રાપ્તિ યોજના હકીકતમાં ડિજિટલ ટેક્નોલ ,જી, ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન અથવા તો આરોગ્ય જેવા આશાસ્પદ ક્ષેત્રોમાં કામદારોની કુશળતાને મજબૂત અને વિકસાવવા માટે 1 અબજ યુરોની ગતિ કરે છે. આ અંદાજપત્રીય પરબિડીયું ફાળવવામાં આવેલા ભંડોળને મજબૂત બનાવે છે પ્રાદેશિક કુશળતા રોકાણ પtsટ્સ (પ્રાઇસ).

 બોર્ગોગ્ને-ફ્રેંચે-કોમ્ટી ક્ષેત્રમાં
 નોર્મેન્ડી પ્રદેશમાં
 ન્યૂ એક્વિટેઇન ક્ષેત્રમાં
 પેસ ડે લા લોઅર ક્ષેત્રમાં
 પ્રોવેન્સ-આલ્પ્સ-કોટ ડી અઝુર ક્ષેત્રમાં

પ્રદેશોમાં સુધારાની સહીની તારીખ અનુસાર લેખનું અપડેટ.

Bourgogne ફ્રેંચ-કોમ્ટે

સુધારા દ્વારા સહી પર જાન્યુઆરી 8 2021પ્રારંભિક પ્રાદેશિક કરાર હેઠળ રોકાણ કરાયેલા 30 મિલિયન યુરો ઉપરાંત - સ્થાનિક લોકોમાં આશાસ્પદ વેપાર (ચામડા) માટેના તાલીમ માટે યુવાનો, રોજગાર મેળવનારા અને કર્મચારીઓને તાલીમ આપવા માટે, રાજ્ય, લગભગ 252 મિલિયન યુરોનું રોકાણ કરી રહ્યું છે. માલ, ફોટોવોલ્ટેઇક્સ, સેવાઓ

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  પ્રવાહી મિકેનિક્સનો પરિચય