નમ્ર સૂત્રો પર રીકેપ: તેમની રચના શું છે?

"મહેરબાની કરીને વિશ્વાસ કરો, મેડમ, સર, મારા વિશિષ્ટ વિચારણાની ખાતરીમાં" અથવા "કૃપા કરીને સ્વીકારો, સર (અથવા મેડમ), મારી સંપૂર્ણ વિચારણાની અભિવ્યક્તિ" અથવા "તમારી પાસેથી વાંચવાનું બાકી છે, કૃપા કરીને વિશ્વાસ કરો, સાહેબ, મારી નિષ્ઠાપૂર્વક / ખૂબ જ ઉચ્ચ વિચારણા” … આ બધા નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ છે જેનો ઉપયોગ વ્યાવસાયિક ઇમેઇલમાં થઈ શકે છે. પરંતુ નજીકના નિરીક્ષણ પર, આ ફોર્મ્યુલેશનમાંથી 4 તત્વો બહાર આવે છે: હૂક, ક્રિયાપદ, વળાંક અને અંતિમ સૂત્રની અભિવ્યક્તિ.

નમ્ર સૂત્રો બનાવે છે તે 4 ઘટકો શું છે?

અમે ક્લાસિક નમ્ર સૂત્રોમાં 4 મુખ્ય ઘટકો શોધીએ છીએ:

 • અંતિમ સૂત્રનો હૂક
 • અંતિમ સૂત્રનું ક્રિયાપદ
 • અંતિમ સૂત્રનો વારો
 • અંતિમ સૂત્રની અભિવ્યક્તિ

અંતિમ સૂત્રનો હૂક

અંતિમ નમ્ર શબ્દસમૂહનો કેચફ્રેઝ “બાકી…”, “તમારા માટે પ્રાર્થના…” અથવા “મારા વિચારો સાથે…” અભિવ્યક્તિઓમાં જોવા મળે છે. જો કે, એ નોંધવું જોઇએ કે આ હુક્સ પછી, તે તે વિષય છે જેનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. બીજું કંઈ ખોટું છે.

અંતિમ સૂત્રનું ક્રિયાપદ

સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા અંતિમ સૂત્રના ક્રિયાપદો છે: "સંમત...", "હું તમને મંજૂર કરવા વિનંતી કરું છું", "કૃપા કરીને/મંજૂર કરવા માટે આગ્રહ કરો". ત્યાં અન્ય પ્રકારનાં ક્રિયાપદો પણ છે: શોધો, પ્રાપ્ત કરો, વિશ્વાસ કરો, સ્વીકારો.

જો કે, ત્યાં કેટલીક ઘોંઘાટ છે. વાક્ય "કૃપા કરીને મારા શ્રેષ્ઠ સાદરની અભિવ્યક્તિ સ્વીકારો" એ સરળ કારણસર ખોટું છે કે શ્રેષ્ઠ સાદર પહેલાથી જ ચોક્કસ અભિવ્યક્તિ માનવામાં આવે છે. અચાનક, કેટલાક નિષ્ણાતોના મતે, ત્યાં એક નિરર્થકતા અને તે પણ બકવાસ છે.

તદુપરાંત, ફ્રેન્ચ ભાષામાં, અમે લાગણીઓ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને શુભેચ્છાઓ નહીં. જો કે, કોઈ કહી શકે છે, "કૃપા કરીને મારી વિશિષ્ટ લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ સ્વીકારો".

અંતિમ સૂત્રનો વારો

અમે "મારા ઊંડા આભારની અભિવ્યક્તિ ..." અથવા "મારા આદરણીય શુભેચ્છાઓની ખાતરી ..." જેવા શબ્દસમૂહોમાં અંતિમ સૂત્રના વળાંકની નોંધ કરીએ છીએ.

અંતિમ સૂત્રની અભિવ્યક્તિ

તે "મારા આદરણીય અભિવાદન, મારી નિષ્ઠાવાન શુભેચ્છાઓ, મારા શ્રેષ્ઠ અભિવાદન ...", "મારી શ્રેષ્ઠ લાગણીઓ, મારી વિશિષ્ટ લાગણીઓ, મારી આદરપૂર્ણ લાગણીઓ, મારી સમર્પિત લાગણીઓ ...", "મારી આદરણીય અંજલિ, મારા આદરપૂર્ણ સમર્પણ, મારી આદરપૂર્ણ સહાનુભૂતિ…” અથવા “મારી સર્વોચ્ચ વિચારણા, મારી સર્વોચ્ચ વિચારણા, મારી નિષ્ઠાવાન વિચારણા…”.

આમ આપણે આ પ્રકારના નમ્ર સૂત્રો મેળવીએ છીએ:

 • પ્રાપ્ત કરો, મેડમ, સર, મારા શુભેચ્છા.
 • ખાતરી રાખો, મેડમ, મારી સૌથી આદરણીય લાગણીઓ વિશે
 • સ્વીકારો, મેડમ, મારી વિશિષ્ટ લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ

કોઈપણ ઘટનામાં, એ નોંધવું જોઈએ કે આ સૂત્રોનો સામાન્ય અવકાશ છે અને તે અક્ષરો અથવા અક્ષરોની ઔપચારિકતા માટે વિશિષ્ટ છે. પરંતુ બિઝનેસ ઈમેઈલ્સમાં પણ થોડા ટૂંકા નમ્ર અભિવ્યક્તિઓ જોવા મળે છે. અમે આમાંથી ટાંકી શકીએ છીએ:

 • Cordialement
 • સાચે જ
 • નમસ્કાર નમસ્કાર
 • આપની
 • આપની
 • તમારો વિશ્વાસુ
 • આપનો નિષ્ઠાવાન