આજકાલ, રાજ્ય દ્વારા મૂકવામાં આવેલી ચોક્કસ સંખ્યામાં સહાય અને બાંયધરીઓનો લાભ મેળવવો શક્ય છે, જેમ કે ખરીદ શક્તિની વ્યક્તિગત ગેરંટી. આ એક ગેરંટી છે જેની ગણતરી સંદર્ભ સમયગાળામાં કરવામાં આવે છે જે ચાર વર્ષ સુધી ફેલાયેલી હોય છે 31 ડિસેમ્બર તારીખ તરીકે જ્યારે ગણતરીઓ શરૂ થાય છે.

વધુમાં, તે ગેરંટી છે કે ઘણા કર્મચારીઓને ફાયદો થઈ શકે છે, તેથી તે શું આવરી લે છે અને ખાસ કરીને તેઓને કેટલી રકમ મળશે તે જાણવાનું મહત્વ છે. જો તમે વધુ જાણવા માંગો છો, અને બધા ઉપર કેવી રીતે સમજવા માટે તેની કિંમતની ગણતરી કરો, આ લેખ વાંચતા રહો.

વ્યક્તિગત ખરીદ શક્તિ ગેરંટીની વ્યાખ્યા શું છે?

ખરીદ શક્તિની વ્યક્તિગત ગેરંટી, અથવા સંક્ષેપ ગીપા દ્વારા, અને ગેરંટી જેનો હેતુ ખરીદ શક્તિમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનો છે. કોઈપણ અધિકારીની, છેલ્લા ચાર વર્ષથી તેમના મહેનતાણામાં વધારો થયો નથી. કર્મચારીના ઇન્ડેક્સ પગારની ઉત્ક્રાંતિની તુલનામાં તેની તુલનામાં ઓછી હોય તેવા સંજોગોમાં તેનો લાભ મેળવવો શક્ય છે. ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક, અને આ, સંદર્ભ સમયગાળામાં જે 4 વર્ષ છે.

તમે Gipa માટે હકદાર છો કે નહીં તે જાણવા માટે, તેનો ઉપયોગ કરવો શક્ય છે ઑનલાઇન સિમ્યુલેટર. જો તમે પાત્ર છો, તો સિમ્યુલેટર તમને ચોક્કસ રકમ પણ આપી શકે છે જે તમે એકત્રિત કરી શકશો.

વ્યક્તિગત ખરીદ શક્તિ ગેરંટીના લાભાર્થીઓ કોણ છે?

રોજગારની દુનિયામાં વિવિધ અભિનેતાઓ અમુક શરતો હેઠળ, ખરીદ શક્તિની વ્યક્તિગત ગેરંટી માટે હકદાર હોઈ શકે છે.

પ્રથમ, તમામ સરકારી કર્મચારીઓ ચિંતિત છે કોઈપણ પ્રકારની ચોક્કસ સ્થિતિ વિના.

તે પછી, કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો કે જેઓ કાયમી કરાર (અનિશ્ચિત સમયગાળાના રોજગાર કરાર) હેઠળ હોય તેવા સંજોગોમાં તેમનું મહેનતાણું અનુક્રમણિકાને ધ્યાનમાં લઈને ગણતરી બાદ કરવામાં આવે છે.

છેલ્લે, કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો પણ છે નિશ્ચિત મુદત (નિશ્ચિત-ગાળાના રોજગાર કરાર) કે જેઓ સતત ધોરણે કાર્યરત છે, જો કે તે છેલ્લા ચાર સંદર્ભ વર્ષો દરમિયાન સમાન એમ્પ્લોયર માટે હોય. વધુમાં, તેમનું મહેનતાણું, કોન્ટ્રાક્ટ કામદારોની જેમ જ હોવું જોઈએ કાયમી કરાર પર, ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવી.

સામાન્ય રીતે, અમે કહી શકીએ કે ખરીદ શક્તિની વ્યક્તિગત ગેરંટી તમામ એજન્ટોને સંબંધિત છે:

  • શ્રેણી A;
  • શ્રેણી B;
  • શ્રેણી સી.

વ્યક્તિગત પાવર ગેરંટીની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

જો તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો તે ગીપાની રકમ જાણવા માટે ઑનલાઇન સિમ્યુલેટર પર આધાર રાખવો શક્ય છે, તો તે કેવી રીતે ગણવામાં આવે છે તે સમજવું હજુ પણ રસપ્રદ છે.

તે જાણવું જોઈએ કે સત્તાની વ્યક્તિગત ગેરંટીનું વળતર, જેને આપણે જી કહીશું, ની ગણતરી એક વર્ષના ઇન્ડેક્સ ગ્રોસ વેતન (TBA) નો ઉપયોગ કરીને અને નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે: G = તે વર્ષનો TBA જેમાં સંદર્ભ સમયગાળો શરૂ થાય છે x (1 + સમાન સંદર્ભ સમયગાળામાં ફુગાવો) - વર્ષનો TBA સમાન સંદર્ભ અવધિનો અંત.

ગણતરી કરવા માટે કુલ વાર્ષિક ઇન્ડેક્સ પગાર, અથવા TBA, નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે:

TBA = IM સંદર્ભ સમયગાળાના પ્રારંભ અને અંતે વર્ષોના 31 ડિસેમ્બરે x બે વર્ષ માટે ઇન્ડેક્સ પોઇન્ટનું વાર્ષિક મૂલ્ય.

તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે એક એજન્ટ જે પાર્ટ-ટાઇમ કામ કરે છે (અથવા પૂર્ણ-સમય નહીં) છેલ્લા ચાર વર્ષમાં, હજુ પણ તેણે કામ કરેલ સમયના પ્રમાણમાં ગીપાથી લાભ મેળવવાનો અધિકાર છે. આ કિસ્સામાં ઉપયોગમાં લેવાતા સૂત્ર નીચે મુજબ હશે: જે વર્ષનો સંદર્ભ સમયગાળો શરૂ થાય છે તે વર્ષનો G = TBA x (સમગ્ર સંદર્ભ સમયગાળામાં 1 + ફુગાવો) - જે વર્ષનો સંદર્ભ સમયગાળો સમાપ્ત થાય છે તે વર્ષનો TBA સંદર્ભ x જથ્થો વર્ષના 31 ડિસેમ્બરે કાર્યકારી સમય કે જેમાં સંદર્ભ અવધિ સમાપ્ત થાય છે.

સામાન્ય વિચાર અને સંકેતો મેળવવા માટે, તમારે જાણવું જોઈએ કે 4 ડિસેમ્બરના સ્તરે ગણતરી શરૂ કરીને સંદર્ભ અવધિ 31 વર્ષમાં ફેલાયેલી છે. ઇન્ડેક્સ પોઈન્ટના વાર્ષિક મૂલ્યો માટે, તેઓ દર વર્ષે બદલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 56.2044 માં મૂલ્ય 2017 હતું. છેલ્લે, ફુગાવો કે જે હાલમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે ગણતરી 4.36% છે.