આ ગણિત MOOC હાઇસ્કૂલથી ઉચ્ચ શિક્ષણ તરફના સંક્રમણમાં તમને મદદ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. 5 મોડ્યુલની બનેલી, ગણિતની આ તૈયારી તમને તમારા જ્ઞાનને એકીકૃત કરવા અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રવેશ માટે તૈયાર કરવા દે છે. આ MOOC એ હાઈસ્કૂલના અંતે તમારા જ્ઞાનનું મૂલ્યાંકન કરવાની અને ગાણિતિક વિભાવનાઓને સુધારવાની તક પણ છે જે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સારા સંકલન માટે જરૂરી હશે. અંતે, તમે સમસ્યા હલ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરશો, જે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ હશે. વિવિધ મૂલ્યાંકન પદ્ધતિઓ પ્રસ્તાવિત છે: MCQ, તમને તાલીમ આપવા માટે અસંખ્ય એપ્લિકેશન કસરતો અને ઉકેલવા માટેની સમસ્યાઓ, જેનું મૂલ્યાંકન સહભાગીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →