મંગળવાર 9 માર્ચ, 2021 ના ​​રોજ, લા ફિલિઅર ફ્રાન્સેઇઝ ડે લ 'ઇયુએ રોજગાર, શ્રમ અને એકત્રિકરણ મંત્રાલય સાથે ભાગીદારી અને સહ-ફાઇનાન્સિંગમાં પ્રકાશિત કર્યું, જે 2025 સુધીમાં રોજગાર, કુશળતા અને તાલીમ પર કેન્દ્રિત, અર્નેસ્ટ એન્ડ યંગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા પીઆઈસી ઇડીઇસી અભ્યાસ પર છે. આ ખૂબ જ સમૃદ્ધ પ્રકાશન એ જળ ક્ષેત્રમાં શક્ય તે વિવિધ વ્યવસાયો અને કારકિર્દીના માર્ગોની શોધખોળ કરવાની તક છે જે તમામ ખેલાડીઓની ભરતી કરે છે.

આ અધ્યયનમાં રાષ્ટ્રિય ક્ષેત્રમાં ફ્રેન્ચ જળ ક્ષેત્રના કલાકારોની સૌથી મોટી પરિમિતિ તેમજ મોટા અને નાના જળ ચક્રને આવરી લેવામાં આવે છે.  : જાહેર અને ખાનગી જળ વ્યવસ્થાપન સેવાઓ, ઇજનેરી સેવા પ્રદાતાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને વિશિષ્ટ ઉપકરણોના સપ્લાયર્સ, મકાન બાંધનારા, સોંપાયેલા અધિકારીઓ, ક્ષેત્રના સંસ્થાકીય ખેલાડીઓ, તાલીમ અને સંશોધન.

 124 એફટીઇ અને લગભગ સો સોના
124 માં 000 નોકરીઓ સાથે, ફ્રેન્ચ જળ ક્ષેત્રના ખેલાડીઓ વિવિધ પ્રકારના વ્યવસાયોને આવરી લે છે. આ ક્ષેત્રમાં એકસોથી વધુ છે જોકે તેમાં એકીકૃત સંદર્ભ પ્રણાલી નથી. આ ભાષાંતર a તેમની જરૂરિયાતોમાં વિવિધતાનું ઉચ્ચ સ્તર તેના તમામ મિશનને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, અન્ય સમાન ક્ષેત્રોની તુલનામાં.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વ્યૂહાત્મક ચપળતા