ટેલીકિંગ: વર્તમાન ભલામણો શું છે?

ટેલિકworkingકિંગ એ બધી પ્રવૃત્તિઓ માટેનો નિયમ હોવો આવશ્યક છે જે તેને મંજૂરી આપે છે. તે કર્મચારીઓ માટે 100% હોવું આવશ્યક છે જેઓ તેમના તમામ કાર્યો દૂરથી કરી શકે છે. જો કે, 6 જાન્યુઆરી, 2021 થી, કોઈ કર્મચારી તમારા કરાર સાથે, મહત્તમ દર અઠવાડિયે એક દિવસ વ્યક્તિગત રૂપે પાછા આવવા માટે વિનંતી કરી શકે છે (અમારો લેખ "નેશનલ પ્રોટોકોલ: 100% પર ટેલિફોન કરવાની ભલામણમાં રાહત" જુઓ).

તેમ છતાં, આરોગ્યના પગલાઓને તાજેતરમાં મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા છે, ખાસ કરીને સામાજિક અંતર અને માસ્ક અંગે, અને 29 મી જાન્યુઆરીએ વડા પ્રધાને પ્રબલિત ટેલીકિંગનો અસરકારક ઉપયોગ કરવાની ઘોષણા કરી, તેમ છતાં, આ વિષય પરના સ્વાસ્થ્ય પ્રોટોકોલમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.

સૂચના કે જેણે હમણાં જ મજૂર નિરીક્ષકોને જારી કરી છે, જનરલ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ લેબર ખૂબ સ્પષ્ટપણે પુષ્ટિ આપી છે કેમરઘીનાં કાર્યો ટેલીવર્ક કરવા યોગ્ય હોય છે, તેઓને ટેલીવર્ક થવું જ જોઇએ. ટેલિકworkingકિંગનો આશ્રય એ સંપૂર્ણ હોઈ શકે છે જો કાર્યોની પ્રકૃતિ તેને મંજૂરી આપે અથવા અંશત. જો અમુક કાર્યો દૂરથી ચલાવી શકાય.

અલગ થવાના જોખમને રોકવા માટે અઠવાડિયામાં એક દિવસ વ્યક્તિમાં પાછા આવવાની સંભાવના છે ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  તમારા આત્મવિશ્વાસ અને આત્મ-સન્માનને વેગ આપો - 30 'માર્ગદર્શિકા