જ્યારે ટેલિકોમ્યુટીંગ કેદ દરમ્યાન જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં સામાન્ય બનાવવું જોઈએ, ઘણા કર્મચારીઓને આશ્ચર્ય થાય છે કે તેઓ હકદાર છે કે નહીં ભોજન વાઉચર્સ. "કર્મચારીઓ વચ્ચે સમાન વર્તનના સામાન્ય સિધ્ધાંતના ઉપયોગમાં, ટેલિક વર્કર્સ સમાન કાયદાકીય અને કરારના અધિકાર અને કંપનીના પરિસરમાં કામ કરતા તુલનાત્મક પરિસ્થિતિમાં કર્મચારીઓને લાગુ પડેલા ફાયદાઓથી લાભ મેળવે છે.", મંત્રાલયના મંત્રાલયને તેના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોમાં ટેલિમworkingકિંગમાં સમર્પિત યાદ કરે છે. આ નિયમ પણ બોલાવવામાં આવ્યો છે લેબર કોડના આર્ટિકલ એલ .1222-9.

જલદી જ કંપનીની જગ્યા પર તેમની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરનારા કર્મચારીઓને ભોજન વાઉચરોથી લાભ થાય છે, જો તેમની કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ સમાન હોય તો ટેલિ વર્કર્સએ તેમને પણ પ્રાપ્ત કરવો આવશ્યક છે.

કામકાજનો દિવસ ભોજનના વિરામથી વિક્ષેપિત થવો જોઈએ

બંને કિસ્સાઓમાં, નિયમ સમાન છે: "કોઈ કર્મચારી તેના રોજિંદા કામના સમયપત્રકમાં શામેલ ભોજન દીઠ માત્ર એક ભોજન વાઉચર પ્રાપ્ત કરી શકે છે." (લેબર કોડના લેખ આર. 3262-7). ટેલી વર્કર્સ તેમના કામકાજના દિવસને આવરી લેતાં જ ટેલીવર્કવાળા દિવસ દીઠ ભોજનની ટિકિટ મેળવશે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  તમને પાછા લાવે તેવી ડિઝાઇનો રાખો