આ કોર્સના અંત સુધીમાં, તમે આ કરી શકશો:

 • તમને શિક્ષણની પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે:

  • સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારુ કોમ્પ્યુટર અભ્યાસક્રમો તૈયાર કરવા,
  • આ અભ્યાસક્રમોને પ્રગતિમાં ગોઠવવા માટે,
  • વર્ગખંડમાં શિક્ષણને અમલમાં મૂકવા માટે: પ્રવૃત્તિથી વિદ્યાર્થીઓના સમર્થન સુધી,
  • અગાઉના શિક્ષણના મૂલ્યાંકન અને અભ્યાસક્રમના સુધારણાનું સંચાલન કરવા માટે.
 • તમારી શિક્ષણ પ્રથાને પ્રશ્ન અને વિવેચન કરો
 • આ કોર્સ માટે વિશિષ્ટ સોફ્ટવેર અને સંસ્થાકીય સાધનો સાથે કામ કરો

આ Mooc ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ શાસ્ત્ર દ્વારા NSI શિક્ષણના વ્યવહારુ પાયાને હસ્તગત અથવા એકીકૃત કરવાનું શક્ય બનાવે છે. વ્યવસાયિક સિમ્યુલેશન પ્રવૃત્તિઓ, પ્રેક્ટિસના સમુદાયમાં આદાનપ્રદાન, પીઅર એસેસમેન્ટ અને જ્ઞાનશાસ્ત્ર અને કોમ્પ્યુટર સાયન્સની ઉપદેશાત્મકતાના પાઠોનું અનુસરણ, તે ઉચ્ચ માધ્યમિક સ્તરે કોમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન શીખવવાનું શીખવાનું અથવા એક પગલું પાછળ લેવાનું શક્ય બનાવે છે. તેમની પોતાની શિક્ષણ પદ્ધતિથી.

તે એક સંપૂર્ણ તાલીમ અભ્યાસક્રમનો એક ભાગ છે, જેમાં સાથી MOOC “ન્યુમેરિકલ એન્ડ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ: ધ ફન્ડામેન્ટલ્સ”માં ઓફર કરવામાં આવતા કોમ્પ્યુટર સાયન્સના ફંડામેન્ટલ્સના સંદર્ભમાં પણ ફન પર ઉપલબ્ધ છે.

ફ્રાન્સમાં, આ તમને CAPES પાસ કરીને ઉચ્ચ માધ્યમિક સ્તરે ભણાવવાની તૈયારી કરવાની મંજૂરી આપે છે

કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →