વાતચીત એ કોઈપણ સંબંધનો આવશ્યક ભાગ છે. તેથી જો તમે અન્ય લોકો સાથેના તમારા સંબંધોને સુધારવા માંગતા હોવ તો લેખિત અને મૌખિક સંદેશાવ્યવહાર એ પ્રાપ્ત કરવા અને સુધારવા માટે એક નિર્ણાયક કૌશલ્ય છે. આ લેખમાં, અમે તમારામાં સુધારો કરવાની સરળ અને વ્યવહારુ રીતો જોવા જઈ રહ્યા છીએ લેખિત અને મૌખિક સંચાર.

તમારા સંચારમાં સુધારો

તમારા લેખિત અને મૌખિક સંદેશાવ્યવહારમાં સુધારો કરવા માટેનું પ્રથમ પગલું એ છે કે તમે શું કહો છો અને તમે તેને કેવી રીતે કહો છો તેના વિશે જાગૃત રહેવું. તમારે તમારા શબ્દો અને અન્ય લોકો પર તેમની અસર વિશે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. તમારે તમારા સ્વર, લય અને વોલ્યુમ વિશે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. તમારે તમારી બોડી લેંગ્વેજ અને અન્ય લોકો પર તેની અસર વિશે પણ જાગૃત રહેવાની જરૂર છે.

બીજાને સાંભળતા શીખો

એકવાર તમે શું કહો છો અને કેવી રીતે કહો છો તેની જાણ થઈ જાય, પછી તમારે બીજાને સાંભળવાનું શીખવું જોઈએ. સાંભળવું એ વાતચીત કરવાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ રીતોમાંની એક છે. અન્ય લોકો શું કહે છે તે સાંભળવાનું અને સમજવાનું શીખ્યા વિના તમે સ્વસ્થ સંબંધો બનાવી શકતા નથી. તમારે ટીકા અને પ્રતિસાદ સ્વીકારવા અને તમારી ભૂલોમાંથી શીખવા માટે તૈયાર હોવું જોઈએ.

તમારા સંચારને ગોઠવો

છેલ્લે, તમારે તમારા સંચારનું આયોજન અને આયોજન કરવાનું શીખવું જોઈએ. તમારે અગાઉથી આયોજન કરવાની જરૂર છે કે તમે શું કહેવા જઈ રહ્યા છો અને કોને કહેવા જઈ રહ્યા છો. તમારે અગાઉથી આયોજન કરવાની જરૂર છે કે તમે કેવી રીતે બોલવાના છો અને તમે કયા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છો. તમારે તમારા મુદ્દાઓને સારી રીતે સમજાવવા માટે પણ સમય કાઢવો જોઈએ અને ઉદાહરણો અને દલીલો સાથે તેમને સમર્થન આપવું જોઈએ.

ઉપસંહાર

નિષ્કર્ષમાં, જો તમે અન્ય લોકો સાથે તમારા સંબંધો સુધારવા માંગતા હોવ તો લેખિત અને મૌખિક સંચાર એ પ્રાપ્ત કરવા અને સુધારવા માટે આવશ્યક કૌશલ્ય છે. આ કરવા માટે, તમે શું કહો છો અને તમે તે કેવી રીતે કહો છો તેના વિશે તમારે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે, અન્યને સાંભળવાનું શીખો અને તમારા સંદેશાવ્યવહારની યોજના બનાવો અને ગોઠવો. જો તમે આ ટીપ્સને અનુસરો છો, તો તમે તમારા લેખિત અને મૌખિક સંદેશાવ્યવહારને સુધારી શકો છો અને વધુ સારા સંવાદકર્તા બની શકો છો.