વર્ણન

"ફ્રેન્ચ" શિસ્તમાં વધુ સારા બનવા માટેના કેટલાક ઘટકો. પછી ભલે તમે મિડલ સ્કૂલ, હાઈસ્કૂલ અથવા પુખ્ત શિક્ષણમાં પાછા ફરતા હોવ, તમને કેટલીક વસ્તુઓ મળશે જે તમને મદદ કરી શકે છે. જો કોર્સનું કોઈ તત્વ તમને રસ ન લે, તો તેને સાંભળશો નહીં. ખરેખર, દરેક સત્ર એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે.

- આધારભૂત ભાષામાં લખો

- એક સત્તાવાર પત્ર લખો

- વાક્યમાં "ત્યાં છે" નું પુનરાવર્તન કરશો નહીં

- કલ્પનાશીલ લેખનનું માળખું બનાવો

- ટેક્સ્ટ વિશેના પ્રશ્નોના જવાબો લખો

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વળતર અને આંશિક પ્રવૃત્તિ ભથ્થું: દર કાપ મુલતવી