તમારા નિર્ણય અને તેના પરિણામો યોગ્ય સમયે વ્યક્ત કરો

સમય નિર્ણાયક છે. જો તમે તેના નિર્ણયના અમલીકરણના સંબંધમાં ખૂબ જ વહેલા પ્રારંભની જાહેરાત કરો છો, તો તમે અનિશ્ચિતતાનો સમય બનાવો છો જે હાનિકારક હોઈ શકે છે. પરંતુ જો તમે ઘણું મોડું ઘોષણા કરો, કર્મચારીઓને કોઈ પગલું પાછું લેવાની અને તેના પરિણામ વિશે વધુ વિગતવાર સ્પષ્ટતા મેળવવાની તક નહીં હોય, તો તમે તેમને એવું અનુભવવાનું જોખમ ચલાવો છો કે તેઓ દોષી સાથી સાથે સામનો કરી રહ્યા છે.

સમય પરિણામો ધ્યાનમાં લે છે કે તમે પરિણામો સાથે વ્યવહાર કરવામાં ટીમમાં કેવી રીતે શામેલ થશો. જો કે, તે ચોક્કસપણે જરૂરી છે કે તમારી ઘોષણાની ક્ષણ અને ટીમ સાથેના પરિણામોની સ્પષ્ટતા વચ્ચેનો સમય વિરામ તેમને આ પ્રતિબિંબને મંજૂરી આપવા માટે પૂરતું છે.

સીધા મુદ્દા પર જાઓ

અપ્રિય જાહેરાત સમયે, તમે એક લાક્ષણિક જાળમાં ફસાઈ જવાનું જોખમ લો છો: આર્થિક સંદર્ભ, સ્પર્ધાની સ્થિતિને ઉજાગર કરીને નિર્ણયના કારણો સાથે તમારા હસ્તક્ષેપની શરૂઆત કરો... હજુ પણ નિર્ણય વિશે માહિતી નથી - પણ, ટીમને આશ્ચર્ય થાય છે કે તમે ક્યાંથી આવો છો અને ખરેખર હવે સાંભળતું નથી. આવા વલણની અનિચ્છનીય અસર તમારી ટિપ્પણીઓમાં શંકા અને અવિશ્વાસ પેદા કરે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  દેશી જેવા સ્વાદ અને શોખ વિશે વાત કરો!