માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ એક્સેલ એ સંખ્યાત્મક ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસ્તુત કરવા માટે એક આવશ્યક સાધન છે, જે તમને સ્વતંત્ર અને કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરવાની મંજૂરી આપે છે. "Excel for Beginners" કોર્સ એવા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે છે જે Microsoft Excel નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, સ્પ્રેડશીટ્સ કેવી રીતે બનાવવી અને ડેટાની ઝડપથી અને વ્યવસ્થિત રીતે ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે શીખવા માંગે છે.

કોર્સ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટતાઓ અને રસપ્રદ ઉદાહરણો સાથે એક્સેલની મૂળભૂત બાબતો શીખવે છે.

અભ્યાસક્રમ તાર્કિક શિક્ષણ માર્ગદર્શિકાને અનુસરે છે.

- માહિતી નોંધ.

- ડેટાસેટ્સ સાથે કોષ્ટકોને ઝડપથી ભરો.

- કોઈપણ સમયે, ગમે ત્યાં તમારા ડેટાની સ્થિતિ બદલો.

- ડેટાની નકલ કરો અને ડુપ્લિકેટ્સને ટાળીને તેને ડુપ્લિકેટ કરો.

- ચોક્કસ ડેટા પર સરળ ગણતરીઓ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, કોષ્ટકોનો ઉપયોગ કરીને.

- બહુવિધ કોષો સાથે કામ કરતી વખતે સ્વચાલિત ગણતરીઓ.

કોર્સના અંતે, તમે બહુવિધ-પસંદગી ક્વિઝ (વૈકલ્પિક) અને પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ દ્વારા તમારા જ્ઞાનની ચકાસણી કરી શકો છો.

Udemy → પર મફતમાં તાલીમ ચાલુ રાખો

READ  Officeફિસ 365 નો ઉપયોગ કેમ કરવો?