માં આયોજિત લેખ L4131-3 લેબર કોડ, ખસી અધિકાર કર્મચારીને તેના એમ્પ્લોયરના કરાર વિના, તેની નોકરી છોડી દેવાની અથવા ત્યાં સ્થાયી થવાનો ઇનકાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તેણે પહેલા તેના એમ્પ્લોયરને ચેતવણી આપી હોવી જોઈએ "કોઈપણ કામની પરિસ્થિતિ કે જેની પાસે તે માનવા માટે વાજબી કારણ છે ગંભીર અને નિકટવર્તી ભય તેમના જીવન અથવા સ્વાસ્થ્ય માટે તેમજ કોઈપણ ખામી માટે જે તે સંરક્ષણ પ્રણાલીઓમાં અવલોકન કરે છે..

કર્મચારીને સાબિત કરવાની જરૂર નથી કે ખરેખર કોઈ ભય છે પરંતુ તેણે ધમકી આપવી જ જોઇએ. જોખમ તાત્કાલિક અથવા ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે. એમ્પ્લોયર કાયદેસર રીતે ઉપાડના અધિકારનો ઉપયોગ કરનાર કામદાર સામે કોઈ મંજૂરી અથવા વેતનની કપાત લઈ શકશે નહીં.

એક પરિસ્થિતિ જેનું મૂલ્યાંકન કેસ-દર-કેસ આધારે થઈ શકે છે

"ફક્ત એક મજૂર ટ્રિબ્યુનલ ન્યાયાધીશ તે કહેવા માટે સક્ષમ છે કે કર્મચારી કાયદેસર છે કે નહીં તે તેમના ઉપાડના અધિકારનો ઉપયોગ કરે છે", સમજાવી કૌટુંબિક ફાઇલ, વસંત confતુમાં પ્રથમ બંધન પહેલાં, મે એરિક રોશેબલેવ મજૂર કાયદામાં નિષ્ણાંત વકીલ. આ એક પરિસ્થિતિ છે જેનું મૂલ્યાંકન કેસ-દર-કેસ આધારે કરવામાં આવે છે. "ઓન

 

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  કર્મચારીઓની રસીકરણ: સહ-વિકલાંગો સાથે સમાવિષ્ટ 55 થી 64 વર્ષની વયના લોકો સુધી પ્રવેશ મર્યાદિત છે