સામાજિક સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ, પોસ્ટ કામદારો એવા કામદારો છે કે જેમને તેમના મુખ્ય એમ્પ્લોયર દ્વારા ફ્રાન્સમાં અસ્થાયી સોંપણીઓ કરવા માટે વિદેશ મોકલવામાં આવે છે.

તેમના મુખ્ય એમ્પ્લોયર સાથેનો તેમનો સંબંધ ફ્રાન્સમાં તેમની અસ્થાયી સોંપણીના સમયગાળા માટે ચાલુ રહે છે. અમુક શરતો હેઠળ, તમે સામાન્ય રીતે જે દેશમાં કામ કરો છો તે દેશની સામાજિક સુરક્ષા વ્યવસ્થામાંથી લાભ મેળવવા માટે તમે હકદાર છો. આ કિસ્સામાં, સામાજિક સુરક્ષા યોગદાન મૂળ દેશમાં ચૂકવવામાં આવે છે.

ફ્રાન્સમાં પોસ્ટ કરાયેલા કાર્યકર કે જે સામાન્ય રીતે યુરોપિયન યુનિયનના સભ્ય રાજ્ય અથવા યુરોપિયન આર્થિક ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે તે સભ્ય રાજ્યની સામાજિક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને આધીન રહે છે.

ફ્રાન્સમાં કોઈપણ સોંપણી, કાર્યકરની રાષ્ટ્રીયતા ગમે તે હોય, એમ્પ્લોયર દ્વારા અગાઉથી સૂચિત થવી જોઈએ. આ પ્રક્રિયા સિપ્સી સેવા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, જે શ્રમ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે.

પોસ્ટ કરાયેલા કાર્યકરની સ્થિતિ સ્વીકારવા માટેની શરતો પૂરી કરવાની રહેશે

- એમ્પ્લોયર જ્યાં તેની સ્થાપના થઈ છે તે સભ્ય રાજ્યમાં તેની મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે વપરાય છે

- મૂળ દેશના એમ્પ્લોયર અને ફ્રાન્સમાં પોસ્ટ કરાયેલા કામદાર વચ્ચેનો વફાદારી સંબંધ પોસ્ટિંગના સમયગાળા સુધી ચાલુ રહે છે

- કાર્યકર પ્રારંભિક એમ્પ્લોયર વતી એક પ્રવૃત્તિ કરે છે

- કર્મચારી EU, યુરોપિયન ઇકોનોમિક એરિયા અથવા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના સભ્ય રાજ્યનો રાષ્ટ્રીય છે

- શરતો ત્રીજા દેશના નાગરિકો માટે સમાન છે, સામાન્ય રીતે EU, EEA અથવા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં સ્થાપિત એમ્પ્લોયર માટે કામ કરે છે.

READ  ચોખ્ખો પગાર અને કુલ પગાર વચ્ચે શું તફાવત છે?

જો આ શરતો પૂરી થશે, તો કાર્યકરને પોસ્ટેડ વર્કરનો દરજ્જો આપવામાં આવશે.

અન્ય કિસ્સાઓમાં, પોસ્ટ કરાયેલા કામદારોને ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા સિસ્ટમ દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે. ફ્રાન્સમાં યોગદાન ચૂકવવું આવશ્યક છે.

ઇન્ટ્રા-યુરોપિયન પોસ્ટ કરેલા કામદારોની સોંપણી અને અધિકારોનો સમયગાળો

આ પરિસ્થિતિઓમાં લોકોને 24 મહિનાના સમયગાળા માટે પોસ્ટ કરી શકાય છે.

અસાધારણ કેસોમાં, જો અસાઇનમેન્ટ 24 મહિના કરતાં વધી જાય અથવા વધુ હોય તો એક્સ્ટેંશનની વિનંતી કરવામાં આવી શકે છે. મિશનના વિસ્તરણના અપવાદો માત્ર ત્યારે જ શક્ય છે જો વિદેશી સંસ્થા અને CLEISS વચ્ચે કરાર થાય.

EU માં પોસ્ટ કરાયેલા કામદારો તેમની સોંપણીના સમયગાળા માટે ફ્રાન્સમાં આરોગ્ય અને પ્રસૂતિ વીમા માટે હકદાર છે, જાણે કે તેઓ ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલી હેઠળ વીમો લેવામાં આવ્યા હોય.

ફ્રાન્સમાં ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓનો લાભ મેળવવા માટે, તેઓ ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા સિસ્ટમ સાથે નોંધાયેલા હોવા આવશ્યક છે.

ફ્રાન્સમાં પોસ્ટ કરાયેલા કામદારોની સાથે પરિવારના સભ્યો (પત્ની અથવા અપરિણીત જીવનસાથી, સગીર બાળકો) પણ જો તેઓ તેમના પોસ્ટિંગના સમયગાળા માટે ફ્રાન્સમાં રહેતા હોય તો તેઓનો વીમો લેવામાં આવે છે.

તમારા અને તમારા એમ્પ્લોયર માટે ઔપચારિકતાઓનો સારાંશ

  1. તમારા એમ્પ્લોયર તે દેશના સક્ષમ અધિકારીઓને જાણ કરે છે કે જ્યાં તમે પોસ્ટ કરો છો
  2. તમારા એમ્પ્લોયર દસ્તાવેજ A1 "ધારકને લાગુ પડતા સામાજિક સુરક્ષા કાયદાને લગતા પ્રમાણપત્ર"ની વિનંતી કરે છે. A1 ફોર્મ તમને લાગુ પડતા સામાજિક સુરક્ષા કાયદાની પુષ્ટિ કરે છે.
  3. તમે તમારા દેશના સક્ષમ અધિકારી પાસેથી S1 દસ્તાવેજ "આરોગ્ય વીમા કવરેજનો લાભ મેળવવા માટે નોંધણી" માટે વિનંતી કરો છો.
  4. તમે S1 દસ્તાવેજ તમારા આગમન પછી તરત જ ફ્રાન્સમાં તમારા નિવાસ સ્થાનના Caisse Primaire d'Asurance Maladie (CPAM) ને મોકલો.

અંતે, સક્ષમ CPAM તમને S1 ફોર્મમાં સમાવિષ્ટ માહિતી સાથે ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા સાથે નોંધણી કરાવશે: તમને અને તમારા પરિવારના સભ્યોને આ રીતે યોજના દ્વારા તબીબી ખર્ચાઓ (સારવાર, તબીબી સંભાળ, હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા વગેરે) માટે આવરી લેવામાં આવશે. ફ્રાન્સમાં સામાન્ય.

READ  ખાનગી રજા વિશે તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

યુરોપિયન યુનિયનના બિન-સભ્યોમાંથી સેકન્ડેડ કર્મચારીઓ અને આત્મસાત

જે દેશો સાથે ફ્રાન્સે દ્વિપક્ષીય કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે તે દેશોમાંથી પોસ્ટ કરાયેલા કામદારો તેમના મૂળ દેશની સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલી હેઠળ ફ્રાન્સમાં તેમની અસ્થાયી રોજગારના તમામ અથવા તેના ભાગ માટે વીમો મેળવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.

તેના મૂળ દેશની સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલી દ્વારા કાર્યકરના કવરેજની અવધિ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે દ્વિપક્ષીય કરાર (થોડા મહિનાથી પાંચ વર્ષ સુધી). કરારના આધારે, અસ્થાયી સોંપણીની આ પ્રારંભિક અવધિ લંબાવી શકાય છે. ટ્રાન્સફરના માળખાને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે દરેક દ્વિપક્ષીય કરારની શરતો તપાસવી મહત્વપૂર્ણ છે (ટ્રાન્સફરનો સમયગાળો, કામદારોના અધિકારો, આવરી લેવામાં આવેલા જોખમો).

કર્મચારીને સામાન્ય સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલીનો લાભ ચાલુ રાખવા માટે, એમ્પ્લોયરએ ફ્રાંસમાં તેના આગમન પહેલાં, મૂળ દેશના સામાજિક સુરક્ષા સંપર્ક કાર્યાલયમાંથી કામચલાઉ કાર્ય પ્રમાણપત્રની વિનંતી કરવી આવશ્યક છે. આ પ્રમાણપત્ર પુષ્ટિ કરે છે કે કાર્યકર હજુ પણ મૂળ આરોગ્ય વીમા ભંડોળ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યો છે. કાર્યકરને દ્વિપક્ષીય કરારની જોગવાઈઓનો લાભ મળે તે માટે આ જરૂરી છે.

નોંધ કરો કે કેટલાક દ્વિપક્ષીય કરારો માંદગી, વૃદ્ધાવસ્થા, બેરોજગારી વગેરેને લગતા તમામ જોખમોને આવરી લેતા નથી. કામદાર અને એમ્પ્લોયરે તેથી આવરી લેવામાં ન આવતા ખર્ચને આવરી લેવા માટે ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલીમાં યોગદાન આપવું આવશ્યક છે.

સેકન્ડમેન્ટ અવધિનો અંત

પ્રારંભિક સોંપણી અથવા એક્સ્ટેંશન અવધિના અંતે, વિદેશી કાર્યકર દ્વિપક્ષીય કરાર હેઠળ ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ.

જો કે, તે તેના મૂળ દેશની સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલીનો લાભ લેવાનું ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરી શકે છે. અમે પછી ડબલ યોગદાનની વાત કરીએ છીએ.

READ  અટકાવવા વિશે તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

જો તમે આ કિસ્સામાં છો તો અહીં અનુસરવા માટેનાં પગલાં છે

  1. તમારે તમારા મૂળ દેશની સામાજિક સુરક્ષા સિસ્ટમ સાથે તમારી નોંધણીનો પુરાવો આપવો આવશ્યક છે
  2. કામચલાઉ રવાનગીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે તમારા એમ્પ્લોયરને તમારા દેશની સામાજિક સુરક્ષા સંપર્ક કાર્યાલયનો સંપર્ક કરવો આવશ્યક છે
  3. તમારા દેશની સામાજિક સુરક્ષા દસ્તાવેજ દ્વારા તમારી સેકન્ડમેન્ટની અવધિ માટે તમારા જોડાણની પુષ્ટિ કરશે
  4. એકવાર દસ્તાવેજ જારી થઈ જાય, તમારા એમ્પ્લોયર એક નકલ રાખે છે અને તમને બીજી મોકલે છે
  5. ફ્રાન્સમાં તમારા તબીબી ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટેની શરતો દ્વિપક્ષીય કરાર પર નિર્ભર રહેશે
  6. જો તમારું મિશન લંબાય છે, તો તમારા એમ્પ્લોયરને તમારા દેશની લાયઝન ઑફિસ પાસેથી અધિકૃતતાની વિનંતી કરવી પડશે, જે તેને સ્વીકારી શકે છે અથવા નહીં પણ. CLEISS એ એક્સ્ટેંશનને અધિકૃત કરવા માટેના કરારને મંજૂર કરવો આવશ્યક છે.

દ્વિપક્ષીય સામાજિક સુરક્ષા કરારની ગેરહાજરીમાં, ફ્રાન્સમાં પોસ્ટ કરાયેલા કામદારો સામાન્ય ફ્રેન્ચ સામાજિક સુરક્ષા પ્રણાલી દ્વારા આવરી લેવા જોઈએ.

ફ્રેન્ચ ભાષા વિશે કેટલીક રસપ્રદ તથ્યો

ફ્રેન્ચ તમામ ખંડોમાં 200 મિલિયનથી વધુ લોકો દ્વારા બોલવામાં આવે છે અને હાલમાં તે વિશ્વની પાંચમી સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે.

ફ્રેન્ચ એ વિશ્વની પાંચમી સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે અને 2050માં ચોથી સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા હશે.

આર્થિક રીતે, ફ્રાન્સ લક્ઝરી, ફેશન અને હોટેલ ક્ષેત્રો તેમજ ઊર્જા, ઉડ્ડયન, ફાર્માસ્યુટિકલ અને આઈટી ક્ષેત્રોમાં મુખ્ય ખેલાડી છે.

ફ્રેન્ચ ભાષાની કુશળતા ફ્રાન્સમાં અને વિદેશમાં ફ્રેન્ચ કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ માટે દરવાજા ખોલે છે.

આ લેખમાં તમને કેટલીક ટીપ્સ મળશે મફતમાં ફ્રેન્ચ શીખો.