તમે આયસી, પીટર, મારિયા, રાજન, તાનિયા, હારુન અને યુટા સાથે ફ્રેન્ચ ભાષા શોધો છો! આ કોર્સમાં 17 સિક્વન્સ છે. દરેક ક્રમ અલગ થીમ સાથે 3 કલાકના સ્વતંત્ર શિક્ષણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે: દૈનિક જીવન, ફ્રેન્ચ સંસ્કૃતિ, નાગરિક જીવન અથવા વહીવટી પ્રક્રિયાઓ.

આ કોર્સમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરો :
• લ'સાંભળો વિડિઓઝ અને ઑડિઓ દસ્તાવેજો સાથે;
• ધ વાંચન વહીવટી દસ્તાવેજો અને દૈનિક જીવન સાથે;
• લ' લખાણ લખવું વિવિધ અને રમુજી વિષયો સાથે;
• ધ વ્યાકરણ એટ લે લેક્સિકોન સમજવા માટે વિડિઓઝ સાથે અને તમને તાલીમ આપવા માટે ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ સાથે.
નેવિગેશન મફત છે. તમે એવા સિક્વન્સ અને પ્રવૃતિઓ પર કામ કરી શકો છો જેમાં તમને સૌથી પહેલા રસ હોય.
તમારા મોબાઇલ ફોન, ટેબ્લેટ અથવા કમ્પ્યુટર પર સરળતાથી અને અસરકારક રીતે શીખો.