વ્યૂહરચના શું છે અને તે શું છે? આજે વ્યૂહાત્મક શું છે? મુખ્ય સમકાલીન આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓને કેવી રીતે સમજવું? વ્યૂહાત્મક પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરવું? અનિશ્ચિત ભવિષ્યમાં કેવી રીતે નિર્ણય લેવો?

ત્રીસથી વધુ વ્યક્તિત્વો, સંશોધકો, શિક્ષકો, વ્યૂહાત્મક પ્રશ્નોના પ્રેક્ટિશનરો, વ્યૂહાત્મક પ્રશ્નોના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી દોરેલા નક્કર અને પ્રતીકાત્મક કેસો પર આધાર રાખીને તમારા પ્રતિબિંબમાં તમારું માર્ગદર્શન કરશે: વ્યૂહાત્મક પ્રતિબિંબના મૂળભૂત, રાજકીય-લશ્કરી પ્રશ્નો, દ્રશ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યૂહરચના, સમકાલીન ધમકીઓ... ઉદાહરણ તરીકે શિક્ષણશાસ્ત્રની આ પસંદગી પરંપરાગત રીતે શીખવવામાં આવતી સૈદ્ધાંતિક કલ્પનાઓને પરિપ્રેક્ષ્યમાં મૂકવાનું શક્ય બનાવે છે.

આ કોર્સ પૂર્ણ કર્યા પછી, તમને અમારા સમાજ માટે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓની વધુ સારી રીતે સમજણ હશે. તમે એ પણ વધુ સારી રીતે પારખી શકશો કે કઈ બાબતની ચિંતા લાંબા સમયની છે અને કઈ બાબતને ટૂંકા સમયની ચિંતા છે, આવશ્યક અને ગૌણ વચ્ચે ક્રમમાં ગોઠવવા માટે, ખાસ કરીને માહિતીના નોંધપાત્ર સમૂહમાં કે જે આપણે બધા રોજિંદા ધોરણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તેમાં સામેલ વિવિધ કલાકારોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે. . તમે તમારી પોતાની વાંચન અને વિશ્લેષણ ગ્રીડ વિકસાવી શકશો, પરિસ્થિતિ પર જરૂરી પરિપ્રેક્ષ્ય લઈ શકશો અને શ્રેષ્ઠ નિર્ણયો લેવા માટે તેને પરિપ્રેક્ષ્યમાં મૂકી શકશો.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  બીડીઈએસની ગેરહાજરી: બરતરફીનું કારણ?