રાજીનામું ધારી શકાતું નથી.

રાજીનામું ફક્ત ત્યારે જ માન્ય છે જો કર્મચારી રોજગાર કરાર સમાપ્ત કરવાની ઇચ્છા સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરે.

કર્મચારીનું રાજીનામું સરળ મૌખિક ઘોષણા દ્વારા પરિણમી શકે છે.

તમારો સામૂહિક કરાર એ પ્રદાન કરે છે કે રાજીનામું એક વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાને આધિન છે.

તમે એકલા કર્મચારીના વર્તનથી બાદ કરી શકતા નથી કે તે રાજીનામું આપવાની ઇચ્છા રાખે છે. રાજીનામું માનવામાં આવતા કર્મચારીના વિદાય માટે, તેણે કંપની છોડવાની સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ ઇચ્છા દર્શાવી હોવી જોઈએ.

જો તમને કોઈ કર્મચારી તરફથી કોઈ સમાચાર નથી, તો તમે આ ગેરલાયક ગેરહાજરીને રાજીનામું આપવાની સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ ઇચ્છાના પુરાવા તરીકે અર્થઘટન કરી શકતા નથી!

બિન, ગેરવાજબી ગેરહાજરી અને કર્મચારીનું મૌન તમને ધ્યાનમાં લેવાની મંજૂરી આપતું નથી કે તે રાજીનામું આપે છે.

તમારે કાર્ય કરવું જ જોઇએ. સૌ પ્રથમ, તમે સંબંધિત વ્યક્તિને તેની ગેરહાજરીને ન્યાયી ઠેરવવા અથવા તેના વર્કસ્ટેશન પર પાછા ફરવા માટે મૂક્યા હતા, જ્યારે તેને ચેતવણી આપી હતી કે જો તે પ્રતિક્રિયા નહીં આપે તો તેની સામે મંજૂરી લેવામાં આવશે.

પ્રતિક્રિયાની ગેરહાજરીમાં, તમારે ગેરવાજબી ગેરહાજરીના પરિણામો દોરવા જ જોઈએ, અને જો તમે આ પગલાને જરૂરી માનતા હો તો કર્મચારીને બરતરફ કરવું જોઈએ.

જો તમારે તોડવું હોય તો ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  એક્સેલ 2016 ની મૂળ બાબતો