કંપનીનું વાહન એક યોગ્ય વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવવું આવશ્યક છે જે યોગ્ય લાઇસન્સ ધરાવે છે.

તેથી તમારે પહેલા તમારા ડ્રાઇવરોના ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સમાં રસ લેવો જોઈએ. વાહન સોંપતી વખતે, તપાસો કે કર્મચારી પાસે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે અને તે સોંપાયેલ વાહન માટે યોગ્ય છે.

આ ચેક રોજગાર કરારના અમલ દરમિયાન નિયમિતપણે હાથ ધરવા જ જોઇએ. ખરેખર, હાઇવે કોડના ઉલ્લંઘનને પગલે કોઈ કર્મચારીનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પાછું ખેંચી લેવામાં અથવા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે.

બિન, તેથી તમે કોઈ કર્મચારીને તેના ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પર રાખેલા પોઇન્ટની સંખ્યા પૂછી શકતા નથી. આ તે વ્યક્તિગત ડેટા છે જેને તમે .ક્સેસ કરી શકતા નથી.

પરિવહન (બિઝનેસ ટ્રિપ્સ માટે ચૂકવણી, વ્યવસાય ટ્રિપ્સ માટે વપરાતા અંગત વાહનની મરામત, વગેરે) થી સંબંધિત તમારા કર્મચારીઓના પ્રશ્નોના જવાબો માટે, એડિશન ટિસોટ તમને “કર્મચારીના અધિકાર અને બાબતોની ફરજો અંગેની પત્રિકા આપે છે. ડી ટ્રાન્સપોર્ટ "જે તમને કર્મચારીઓને પરિવહન માટે લાગુ પડે છે તે વિવિધ નિયમો વિશે માહિતી આપવા દે છે. તમને 7 દસ્તાવેજ મોડેલોથી પણ ફાયદો છે:

જાહેર પરિવહનના ઉપયોગનું પ્રમાણપત્ર; નો ટેક્સ સ્કેલ ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  સિસ્ટમ આઇઓ - નિ Trainingશુલ્ક તાલીમ 2020 નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો