આધુનિક કામ કર્યું છે મનોસામાજિક જોખમો (PSR) ઉને સતત વધતી જતી સમસ્યા કાર્યસ્થળમાં. આજે ધ તણાવ પ્રથમ જોખમ બની ગયું છે કામદારોના સ્વાસ્થ્ય માટે.

એમ્પ્લોયર માટે, RPS ને અટકાવવું એ કાનૂની જવાબદારી છે વ્યક્તિઓના માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર તેઓના નોંધપાત્ર પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને. તે પણ એ મુખ્ય આર્થિક અને કામગીરી બોજ કંપની માટે.

આ સંદર્ભમાં અને તણાવના સ્ત્રોતોની બહુવિધતા અને આ ઘટનાની વ્યક્તિલક્ષી અને ક્યારેક અદ્રશ્ય પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને, નિર્માણ માટે માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરવાની જરૂર છે. PSR સામે મૂલ્યાંકન અને નિવારણ અભિગમ. આ MOOC તેમને સંપૂર્ણ ઓફર કરે છે નિદાન, મૂલ્યાંકન અને PSR સામેની ક્રિયાઓના અમલીકરણ માટે સખત અભિગમ અપનાવવા માટેના સાધનો.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વ્યવસાયિક વિકાસ: બધું બદલાવ્યા વિના તમારી કારકિર્દી સુરક્ષિત કરો