આ કોર્સના અંત સુધીમાં, તમે આ કરી શકશો:

  • ઇકોલોજીકલ, આર્થિક, ઉર્જા અને સામાજિક સંક્રમણોના પડકારોને સમજો અને તેને તમારા પ્રદેશની વાસ્તવિકતાઓમાં લાગુ કરો,
  • સંક્રમણ-આધારિત રોડમેપ બનાવો,
  • ટકાઉ વિકાસના સંદર્ભમાં તમારા પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા કરવા માટે વાંચન ગ્રીડ સ્થાપિત કરો,
  •  કોંક્રિટ અને નવીન ઉકેલોમાંથી પ્રેરણા લઈને તમારા પ્રોજેક્ટ્સમાં સુધારો કરો.

વર્ણન

વૈજ્ઞાનિકોની ચેતવણીઓ ઔપચારિક છે: વર્તમાન પડકારો (અસમાનતા, આબોહવા, જૈવવિવિધતા, વગેરે) પ્રચંડ છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ: અમારું વિકાસ મોડેલ કટોકટીમાં છે, અને વર્તમાન ઇકોલોજીકલ કટોકટી પેદા કરી રહ્યું છે. આપણે તેનું પરિવર્તન કરવું પડશે.

અમને ખાતરી છે કે પ્રાદેશિક સ્તરે આ પડકારોનો સામનો કરવો શક્ય છે અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ સંક્રમણમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ છે. આમ, આ કોર્સ તમને પ્રદેશોમાં ઇકોલોજીકલ, આર્થિક, ઉર્જા અને સામાજિક સંક્રમણોના મુદ્દાઓનું અન્વેષણ કરવા માટે આમંત્રણ આપે છે - અનુભવોમાંથી ઉદાહરણ લઈને

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  ચપળ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટની મૂળભૂત બાબતો