યુવાન લોકોને નોકરી આપવા માટે સહાય: 31 મે, 2021 સુધી એક્સ્ટેંશન

31 માર્ચ, 2021 સુધી, જો તમે 26 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના એવા યુવાનને નોકરીએ રાખતા હોવ કે જેમનું મહેનતાણું લઘુત્તમ વેતનના 2 ગણા કરતાં ઓછું અથવા બરાબર હોય તો તમને અમુક શરતો હેઠળ, નાણાકીય સહાયનો લાભ મળી શકે છે. આ સહાય પૂર્ણ-સમયના કર્મચારી માટે 4000 વર્ષમાં €1 સુધી જઈ શકે છે.

યુવાનોની તરફેણમાં કંપનીઓની ગતિશીલતા જાળવવા માટે, શ્રમ મંત્રાલયે આ સહાયને 31 મે, 2021 સુધી વધારવાની ઘોષણા કરી છે. જો કે, 1 એપ્રિલ, 2021 થી 31 મે, 2021 સુધી, આ સહાય ફક્ત આપવામાં આવશે સહાય માટે ક્રમશ: ઉપાડ કરવાના તર્કમાં લઘુતમ વેતન માટેના મર્યાદિત વેતન માટે.

અપવાદરૂપ વર્ક-સ્ટડી સહાય: 31 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી વિસ્તરણ

જો તમે કોઈ એપ્રેન્ટિસ અથવા કોઈ વ્યવસાયીકરણ કરાર પર કોઈ કર્મચારીની ભરતી કરો છો, તો કેટલીક શરતો હેઠળ તમને અપવાદરૂપ સહાય આપવામાં આવી શકે છે. આ સહાય, જે કેસના આધારે or,૦૦૦ અથવા ,5000,૦૦૦ યુરો જેટલી છે, તે તાજેતરમાં નવીકરણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ફક્ત માર્ચ 8000 ના ​​મહિના માટે (અમારું લેખ "એપ્રેન્ટિસશીપ અને વ્યાવસાયિકકરણના કરારો માટે સહાય: માર્ચ 2021 માટેની નવી સિસ્ટમ" જુઓ).

તેનું વિસ્તરણ ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટનો પાયો: ખરીદી