મિકેનિક્સ પ્રયોજિત દળો અનુસાર શરીરના ગતિશીલ ઉત્ક્રાંતિને જાણવાનું શક્ય બનાવે છે, પરંતુ તે ખાતરી કરવાનું પણ શક્ય બનાવે છે કે ક્ષેત્ર પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રતિરોધક હશે અને શરૂઆતમાં કલ્પના કરાયેલ જીવનનો આદર કરવામાં આવશે. આ કદ બદલવાની ગણતરીઓ અભ્યાસ કરેલ ડોમેનની અંદર વિકૃતિઓ અને દળોના વિતરણના જ્ઞાનમાંથી પસાર થાય છે. આ અવરોધની કલ્પના તરફ દોરી જાય છે જે સિસ્ટમના સારા પ્રદર્શનને માન્ય કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ કોર્સને અનુસર્યા પછી, તમે માળખાકીય ગણતરી કોડ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સૂત્રોને સમજી અને લાગુ કરી શકશો. તમે સ્થિતિસ્થાપક ડોમેનમાં કામ કરતા સરળ ઘટકોને માપવામાં સમર્થ હશો.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  Microsoft 365 સાથે સહયોગ કરો