સામૂહિક કરારો: પગાર વધારો અને બોનસ પૂર્વવર્તી રીતે બનાવેલ છે

જાહેર પરિવહન કંપનીમાં એક કર્મચારી, ડ્રાઇવર-રિસીવરને 28 જાન્યુઆરી, 2015 ના રોજ ગેરવર્તણૂક માટે બરતરફ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે વિવિધ દાવાઓની ઔદ્યોગિક ટ્રિબ્યુનલે જપ્ત કરી હતી.

તેમણે ખાસ કરીને બેઝ સેલરીમાં વધારાના લાભ તેમજ બોનસનો દાવો કર્યો હતો કે NAO 2015 માટે 8 ઓક્ટોબર, 2015ના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલા મેમોરેન્ડમ ઑફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડ્રાઇવર્સ-રિસીવર્સ માટે પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું. તેની વિશેષતા: બોનસ પૂર્વવર્તી હતું.

વિગતવાર, કરારમાં જણાવ્યું હતું કે:

(તેના લેખ 1 માં શીર્ષક "" બધા કામદારો, ડ્રાઇવરો-કલેક્ટર્સ અને તકનીકી સેવાના વેતનમાં વધારો) ":" બેઝ વેતનના 1% ના 2015 જાન્યુઆરી, 0,6 ના રોજ વધારો, પૂર્વવત "; (લેખ 8 માં શીર્ષક "ડ્રાઇવરો પ્રાપ્ત કરવા માટે શનિવાર બોનસ બનાવવાનું"): " પૂર્વ જાન્યુઆરી 1, 2015 થી, 2 યુરોનો શનિવાર સેવા બોનસ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ બોનસ કાર્યકારી શનિવારે સેવા આપતા ડ્રાઇવરને આપવામાં આવે છે ».

એમ્પ્લોયરએ કર્મચારીને આ કરારની જોગવાઈઓ લાગુ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે નવો સામૂહિક કરાર ફક્ત તે સમયે અમલમાં રહેલા રોજગાર કરારને લાગુ પડે છે...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  શું મારે 18 વર્ષથી ઓછી વયના કર્મચારીને લઘુત્તમ વેતનની નીચે ચૂકવણી કરવાનો અધિકાર છે?