શું તમારા કર્મચારીઓ તમારી કંપનીના પરિસરમાં ધૂમ્રપાન કરી શકે છે?

સામૂહિક ઉપયોગ માટે સોંપેલ સ્થળોએ ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે. આ પ્રતિબંધ બધા બંધ અને coveredંકાયેલ સ્થળોએ લાગુ પડે છે જે લોકોનું સ્વાગત કરે છે અથવા જે કાર્યસ્થળની રચના કરે છે (પબ્લિક હેલ્થ કોડ, લેખ આર. 3512-2).

તેથી તમારા કર્મચારીઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં તેમની officesફિસ (વ્યક્તિગત અથવા વહેંચાયેલા) અથવા મકાનના આંતરિક ભાગમાં (હ hallલવે, મીટિંગ રૂમ, રેસ્ટ રૂમ, ડાઇનિંગ રૂમ વગેરે) માં ધૂમ્રપાન ન કરે.

ખરેખર, આ પ્રતિબંધો વ્યક્તિગત કચેરીઓમાં પણ લાગુ પડે છે, નિષ્ક્રિય ધૂમ્રપાન સાથે સંકળાયેલા તમામ જોખમોથી બચાવવા માટે, જેમ કે આ કચેરીઓમાં પસાર થવા માટે લાવવામાં આવી શકે છે, અથવા તેમનો કબજો લેવામાં આવે છે, પછી ભલે તે એક સાથી છે, ગ્રાહક, સપ્લાયર, જાળવણી, સફાઇ, સફાઇ, વગેરેના હવાલાના એજન્ટો.

તેમ છતાં, જલદી કોઈ કાર્યસ્થળ આવરી લેવામાં અથવા બંધ ન થાય, તમારા કર્મચારીઓને ત્યાં ધૂમ્રપાન કરવું શક્ય છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  કોફી વિરામ: આંતરવ્યક્તિત્વ સંચાર