વ્યાવસાયિક સંક્રમણ રજાના લાભ માટે એમ્પ્લોયરના કરાર પછી કર્મચારી ટ્રાન્ઝિશન પ્રોને તેના વ્યાવસાયિક સંક્રમણ પ્રોજેક્ટ માટે નાણાકીય સહાય માટેની વિનંતી સબમિટ કરે છે. આ વિનંતીમાં ખાસ કરીને પુનઃપ્રશિક્ષણ પ્રોજેક્ટનું વર્ણન અને પરિકલ્પના કરેલ તાલીમ અભ્યાસક્રમનો સમાવેશ થાય છે.

પુનઃપ્રશિક્ષણની તેની પસંદગીમાં અને તેની ફાઇલ પૂર્ણ કરવામાં માર્ગદર્શન મેળવવા માટે, કર્મચારી વ્યાવસાયિક વિકાસ સલાહકાર (CEP) દ્વારા સમર્થનનો લાભ મેળવી શકે છે. CEP કર્મચારીને તેના પ્રોજેક્ટને ઔપચારિક બનાવવા માટે જાણ કરે છે, માર્ગદર્શન આપે છે અને મદદ કરે છે. તેમણે ધિરાણ યોજનાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

ટ્રાન્ઝિશન પ્રો કર્મચારીની ફાઇલની તપાસ કરે છે. તેઓ ચકાસે છે કે કર્મચારી પીટીપીની ઍક્સેસની શરતોનું પાલન કરે છે. તેઓ ચકાસે છે કે પુનઃપ્રશિક્ષણ પ્રોજેક્ટ એમ્પ્લોયરને તેમના વર્કસ્ટેશનમાં, નોકરીમાં ફેરફાર કરવા અને તેમની સતત રોજગાર માટે અનુકૂલિત કરવાની જવાબદારી હેઠળ આવતો નથી. તેઓ નીચેના સંચિત માપદંડો અનુસાર વ્યાવસાયિક પ્રોજેક્ટની સુસંગતતાની તપાસ કરે છે:

TPP ની સુસંગતતા : વ્યવસાયમાં ફેરફાર માટે પ્રમાણિત તાલીમ પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. આ સંદર્ભમાં, કર્મચારીએ તેની ફાઇલમાં તેની પ્રવૃત્તિઓ, શરતો વિશેનું જ્ઞાન દર્શાવવું આવશ્યક છે

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  વેચાણ સહાયક બનવું: અનિસાની પ્રેરણાદાયક કારકિર્દી પરિવર્તન.