તેના તાલીમ અભ્યાસક્રમના અંતે, કર્મચારીના કરારનું સસ્પેન્શન સમાપ્ત થાય છે. તેથી તે તેના રોજગાર કરારમાં પૂરી પાડવામાં આવેલ શરતો હેઠળ તેની નોકરી પર પાછો ફરે છે.

આ સંદર્ભમાં, જો કર્મચારી તેના તાલીમ અભ્યાસક્રમ દરમિયાન નોકરીમાંથી લાભ મેળવ્યો ન હોય તો તેના પુનઃપ્રશિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ભરતી કરતી કંપનીની શોધ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  સામાજિક ક્રિયાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો