નફાકારક મજૂર લોન: સિદ્ધાંત

બિન-નફાકારક મજૂર લોનના ભાગ રૂપે, ધિરાણ આપતી કંપની તેના કર્મચારીઓમાંથી એક વપરાશકર્તા કંપનીને ઉપલબ્ધ કરાવે છે.

કર્મચારી પોતાનો રોજગાર કરાર રાખે છે. તેનો પગાર હજી તેના મૂળ એમ્પ્લોયર દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે.

શ્રમ ધિરાણ બિન-લાભકારી છે. ધિરાણ આપનાર કંપની કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવેલા પગાર, સંબંધિત સામાજિક ચાર્જીસ અને જોગવાઈ (લેબર કોડ, આર્ટ. એલ. 8241-1) હેઠળ સંબંધિત વ્યક્તિને ભરપાઈ કરવામાં આવતા વ્યાવસાયિક ખર્ચ માટે જ વપરાશકર્તા કંપનીને ઇન્વૉઇસ કરે છે.

બિન-લાભકારી મજૂર લોન: 31 ડિસેમ્બર, 2020 સુધી

વસંત ofતુના અંતમાં, જૂન 17, 2020 ના કાયદાથી, નફાકારક મજૂર ધિરાણનો ઉપયોગ હળવો કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતી કંપનીમાં આંશિક પ્રવૃત્તિમાં મૂકાયેલા કર્મચારીઓને વધુ સરળતાથી લોન આપવામાં આવે. માનવ શક્તિના અભાવને કારણે તેની પ્રવૃત્તિ જાળવવામાં મુશ્કેલીઓ.

આમ, 31 ડિસેમ્બર, 2020 સુધી, તમારી પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર ગમે તે હોય, તમારી પાસે બીજી કંપનીને કર્મચારીઓને લોન આપવાની સંભાવના છે:

સી.એસ.ઇ.ની પૂર્વ માહિતી-પરામર્શને એક પરામર્શ દ્વારા બદલીને ...

મૂળ સાઇટ પર લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો →

READ  અપ્રિય નિર્ણયની ઘોષણા: શું કરવું?